รูปภาพ งาน NP Fair โรงเรียนดาราวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 ก.พ. 2562 18:40โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 18:41 ]

งาน NP  Fair   

          เมื่อวันที่  8   กุมภาพันธ์   2562   ฝ่าย NP   (Native   Speaker   Program) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงาน NP  Fair    ประจำปีการศึกษา   2561   เพื่อให้นักเรียน NP ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพเหตุการณ์จริง   และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   มีการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Lion  King   โดยมีนักแสดงเป็นนักเรียน NP   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  และ  การออกร้านจำหน่ายอาหารแบบตะวันตก     โดยครูเจ้าของภาษาและนักเรียน NP    ซุ้มเกมส์มหาสนุก      ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ครูศาสนา ดร.ยุพิน  ชัยราชา  รักษาการอนุศาสก  และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

https://photos.app.goo.gl/SLnjsEdvLY4K67JEA
https://photos.app.goo.gl/SLnjsEdvLY4K67JEA

Comments