รูปภาพงานฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราฯ

โพสต์25 ก.ค. 2560 23:34โดยGreecha Katpratoom
ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนักเรียนอนุบาลดาราวิทยาลัย  ในหัวข้อ “ เปลี่ยน”  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม   โดยเชิญ นักศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพเป็นวิทยากร   นำเพลง  แสดงละคร  และให้ข้อคิดในการฟื้นฟู  กับนักเรียน  ณ ห้องประชุม อนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3
https://photos.app.goo.gl/glileRy1b0Ak2h8J3


Comments