รูปภาพ กรีฑาดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย Dara Happy Life (เพิ่มเติม)

โพสต์8 ส.ค. 2562 01:56โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล

     เมื่อวันที่   2    สิงหาคม    2562 ระดับปฐมวัยจัดการแข่งขันกรีฑาดาราวิทยาลัย   Dara  Happy Life  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  มีความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  โดยเชิญ  ดร.วีณา  หาญใจ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี   จังหวัดลำปาง   มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมขบวนพาเหรด และแข่งขันกีฬา  และในพิธีปิดเชิญ อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร  เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน  ณ  อาคารกีฬา  เอ็ดน่า  เอสโคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

https://photos.app.goo.gl/tFQKm4CJyGppXiGg7
https://photos.app.goo.gl/tFQKm4CJyGppXiGg7

Comments