รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suit for Education พื้นฐาน

โพสต์9 ต.ค. 2561 00:02โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ฝ่ายสนับสนุนการสอนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suit for Education พื้นฐาน โดย นายกรีชา ขัติประทุม นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ และทีมงานฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีทุกคน เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร และคุณครูฝ่ายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 65 ท่าน สถานที่อบรมคือ ห้อง ICT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/HXoNZC3oxZZD3dKB9
https://photos.app.goo.gl/HXoNZC3oxZZD3dKB9
Comments