รูปภาพ 140th Dara Half Marathon 2019 วันที่ 10 มีนาคม 2019

โพสต์14 มี.ค. 2562 18:42โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 18:43 ]

140th  Dara  Half   Marathon  2019
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  จัดงาน   140th  Dara Half  Marathon 2019  ในวันที่  10  มีนาคม   2562  ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดงาน  และ อาจารย์พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา  กล่าวรายงาน  มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากมาย

https://photos.app.goo.gl/E3dr7yr17bXb5QcY6
https://photos.app.goo.gl/E3dr7yr17bXb5QcY6

Comments