โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านสารนิทัศน์

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:48โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 23:51 ]

เมื่อวันที่   6-7   มกราคม   2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านสารนิทัศน์ ”  ให้กับคณะผู้บริหาร  และคณะครูเข้าร่วมการอบรม  เชิญ  อาจารย์อรรถพล  จันทร์ชีวะ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ หน่วยประเมินแกรนด์  แอสเซสเมนท์  เป็นวิทยากร    ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น 3 อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี

https://picasaweb.google.com/113555883458124791882/6519263559605655697#6519273993134942210
https://picasaweb.google.com/113555883458124791882/6517127335117790241#6517126564000559730

Comments