โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 23:44โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 23:55 ]
เมื่อวันที่ 21 – 25  สิงหาคม   2560 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัด กิจกรรมสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในหัวข้อ   “ Let’s    Change   ”  เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักคริสต์ศาสนา    ณ หอประชุมบาร์บาร่า    แมคคินลีย์    โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/2PaHjvfYuK2vY91v2
https://photos.app.goo.gl/2PaHjvfYuK2vY91v2

Comments