โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตรและนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 ก.พ. 2561 19:59โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 22:02 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น  Venanzio  131     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นเธียร ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2561 โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6  เวลา  9.00 น.-11.30 น.  และช่วงบ่ายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เวลา 14.00 – 16.30 น.  โดยมี ดร.สิรินันท์   ศรีวีระสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-  ผู้อำนวยการ  คุณนิวัฒน์   สิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คุณวิสสุดา  กระแสชัย ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่า   เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้นักเรียน  ส่วนในการนมัสการ มี ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ   บุณยเกียรติ  คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี   มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นผู้เทศนา   และผู้ให้โอวาทจากศิษย์เก่าคือ  คุณชลิดา  เอกชัยพัฒนกุล  ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปี 2520  ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัยComments