พิธีจบหลักสูตรและนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศักษาปีที่ 3

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:52โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:13 ]

      โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดพิธีจบหลักสูตร     และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น     PYRRHIC     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นนาวิน   ในวันเสาร์ที่    16    กุมภาพันธ์     2562    โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เวลา  9.00 น.-11.30 น.   และช่วงบ่ายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลา 14.00 – 16.30 น.     โดยมี ดร.สิรินันท์      ศรีวีระสกุล    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-  ผู้อำนวยการ  นายนิวัฒน์  สิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่า   เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้นักเรียน   ส่วนในการนมัสการ มี ศาสนาจารย์สยาม      ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็นผู้เทศนา   และผู้ให้โอวาทจากศิษย์เก่าคือ  รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ณ หอประชุมบาร์บาร่า   แมคคินลีย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/wnBYtw7SYgVQxmhb9
https://photos.app.goo.gl/wnBYtw7SYgVQxmhb9

Comments