ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เวียงกุมกาม ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์13 ก.ย. 2561 22:39โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1866981263385068&type=3&fb_dtsg_ag=AdxJ-BSLSc2PKCzYIidL6cpuUrSiRl4H78Ussao6WAHTJw%3AAdwcopM4Zq4D5GYUi9I2VRJZFYsKDSnmhOYfpc16KEhxow

https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1866981263385068&type=3&fb_dtsg_ag=AdxJ-BSLSc2PKCzYIidL6cpuUrSiRl4H78Ussao6WAHTJw%3AAdwcopM4Zq4D5GYUi9I2VRJZFYsKDSnmhOYfpc16KEhxow


Comments