NP Fair Dara Academy 2017

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:42โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 01:17 ]
กิจกรรม NP Fair ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เริ่มต้นโดยมีการแสดงละครเวที เรื่อง Moana และมีการออกร้านจำหน่ายอาหารแบบตะวันตก โดยครูเจ้าของภาษาและนักเรียน NP รวมถึงซุ้มเกมส์มหาสนุกต่างๆ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน NP ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพเหตุการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไป

Comments