นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 เม.ย. 2561 20:08โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 20:42 ]

เมื่อวันที่   15  มีนาคม  2561   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นผู้เทศนา และมอบประกาศเกียรติคุณครูเกษียณอายุ    มอบของที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุงาน    โดย ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่า     นายนิวัฒน์ ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  หลังจากนั้นมีพิธีมอบเข็มทองคำฝังเพชรให้แก่ ครูที่ทำงานในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครบ 25 ปี โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และ มอบของที่ระลึกให้แก่ครูที่ลาออก โดย ผป.สมศรี  ไชยเศรษฐ  กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Comments