รูปภาพ งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์18 มี.ค. 2562 22:07โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 22:11 ]
งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม   และงานวิจัย ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2562     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดงานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ครั้งที่ 6   ประจำปีการศึกษา 2561  ของครูแผนกปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการสอน    เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม  และงานวิจัย    ใช้ในการปฏิบัติงาน  และจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อ  นวัตกรรม  และงานวิจัย   โดยมี นายธวัชชัย     ไชยกันย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิดงาน  และมอบเกียรติบัตร อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงาน   โดยภายในงานจะมีการนำเสนองานวิจัยของครูจำนวน 2 เรื่อง  ชมวีดีทัศน์ประกวดสื่อของครูที่ได้รางวัลชนะเลิศ  3  ประเภท  และนิทรรศการแสดงผลงานสื่อของคณะครู     ห้องประชุมดารารัศมี   อาคารดารารัศมี    โรงเรียนดาราวิทยาลัย
https://photos.app.goo.gl/Sxmm71694pjD3bg48
https://photos.app.goo.gl/Sxmm71694pjD3bg48

Comments