กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว วันที่ 21 - 23 มกราคม 2562

โพสต์10 ก.พ. 2562 21:31โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 21:32 ]
                โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อม สามารถระงับเหตุจากการเกิดอัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ได้อย่างปลอดภัย
https://photos.app.goo.gl/qj8ppe2yK9zN1XYHA
https://photos.app.goo.gl/qj8ppe2yK9zN1XYHA

Comments