ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

โพสต์25 ส.ค. 2560 01:37โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2560 01:42 ]
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2560    ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา   และเรียนรู้การปลูกข้าว เป็นการทำการเกษตรแบบพื้นบ้านที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยมี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน  ณ แปลงนาสาธิต  แผนกปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  และได้รับการอนุเคราะห์ต้นกล้า  จากเกษตรกร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
https://picasaweb.google.com/106656475789147648392/6458126943820300145#6458129516694407346
https://goo.gl/photos/zpNqppRJkk4GVB6z5

Comments