รูปภาพ

สมาคมนักเรียนเก่าดารา จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวดารา Dara Night Carnival 2018

โพสต์10 ธ.ค. 2561 22:53โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2561 22:54 ]

สมาคมนักเรียนเก่าดารา จัดงานคืนสู่เหย้า   ชาวดารา   Dara Night Carnival 2018 

            สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   จัดงานคืนสู่เหย้า   ชาวดารา   Dara Night Carnival 2018    ขึ้นในวันเสาร์ที่  8   ธันวาคม    2561    เริ่มงานเวลา  18.00 น. ณ สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   กล่าวต้อนรับ   รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  กล่าวเปิดงาน  มีนักเรียนเก่ามาร่วมงานมากมาย  

https://photos.app.goo.gl/E9qy7Swrr9DvMzvR6
https://photos.app.goo.gl/E9qy7Swrr9DvMzvR6

รูปภาพงานประจำปี และการแสดง แสง สี เสียง 140ปี จากมิชชันนารีสู่ดาราวิทยาลัย

โพสต์14 พ.ย. 2561 22:22โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 15:52 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดยใช้ชื่องาน "๑๔๐  ปี จากมิชชันนารี  สู่ดาราวิทยาลัย"  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง  140  ปี   อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพ  รวมถึง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร  คณะครู  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  ตลอดจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า  ๑๔๐  ปี และได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  โดยมี อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  เวทีการแสดง    ณ  เวทีหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ และ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานเปิดงานประจำปี  การแสดงภาคสนาม   ณ   สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

ตอนเย็นเวลา 14.00 - 20.30 น. เป็นการแสดง  แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”   เบริเวณหน้าหอสมุด    โดยมีลำดับงานดังนี้   อธิษฐานทูลขอการทรงนำ  โดยศาสนาจารย์สยาม   ม่วงศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    กล่าวรายงานโดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวเปิดงานโดย  นายมนัส    ขันใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และกล่าวแสดงความยินดีโดย ครูศาสนาปริญญา  ตาวินโน  ปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ   ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า   นักเรียนและ ผู้ที่สนใจ   ได้รับชมการแสดง  ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง    140 ปี มากมาย  การแสดง แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” ประกอบด้วยการแสดง 6 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1  ปฐมบทมิ่งฟ้า นครานครพิงค์

องค์ที่ 2  แสงแห่งพระพร เรืองอมร ทิพย์ดารา

องค์ที่ 3  นพเกศ เทิดเจ้าฟ้า พระราชทานนาม

องค์ที่ 4  โรงเรียนพระราชชายา สู่ดาราวิทยาลัย

องค์ที่ 5  เรืองลับดับแสงแห่งดารา

องค์ที่ 6  กลับคืนสู่นครา พร่างพรายฟ้า จากมิชชันนารี สู่ 140 ปี ดาราวิทยาลัย

โดยมีนักแสดงครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ร่วมในการแสดงครั้งนี้กว่า 300 ชีวิต


gg.gg/140dara

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรชี้ทางอาชีพสำหรับลูกศิษย์ และบุตรหลาน

โพสต์12 พ.ย. 2561 23:49โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 00:25 ]

การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรชี้ทางอาชีพสำหรับลูกศิษย์  และบุตรหลาน

    เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2561  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรชี้ทางอาชีพสำหรับลูกศิษย์  และบุตรหลาน" มีผู้ปกครอง  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมการอบรม  โดยมี  นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร จาก บริษัท   แคเรียร์วีซ่า  ดิจิตอล   จำกัด    ณ  ห้องประชุม 1   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

https://photos.app.goo.gl/UYZ7hU5jXWX5fvXt8
https://photos.app.goo.gl/UYZ7hU5jXWX5fvXt8

รูปภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School วันที่ 1 ต.ค.2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 17:45โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:20 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด  ( Thinking  Tools) ตามแนวทาง Thinking School 

เมื่อวันที่ 29  กันยายน  -  1  ตุลาคม  2561  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ    หัวข้อการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด    ( Thinking  Tools)   ตามแนวทาง Thinking School   โดยเชิญ   ดร.ศราวุธ     สุตะวงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และทีมงาน เป็นวิทยากร  โดยมีคณะครูทุกระดับของโรงเรียน  และครูจากโรงเรียนคู่พัฒนาเข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/4zRp3PQjryybmtzz8
https://photos.app.goo.gl/4zRp3PQjryybmtzz8

รูปภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School วันที่ 30 กันยายน 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 17:38โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:25 ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด  ( Thinking  Tools) ตามแนวทาง Thinking School 

เมื่อวันที่ 29  กันยายน  -  1  ตุลาคม  2561  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ    หัวข้อการสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด    ( Thinking  Tools)   ตามแนวทาง Thinking School   โดยเชิญ   ดร.ศราวุธ     สุตะวงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และทีมงาน เป็นวิทยากร  โดยมีคณะครูทุกระดับของโรงเรียน  และครูจากโรงเรียนคู่พัฒนาเข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/1gQbTnzLGjzS1FMt5
https://photos.app.goo.gl/1gQbTnzLGjzS1FMt5


รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suit for Education พื้นฐาน

โพสต์9 ต.ค. 2561 00:02โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ฝ่ายสนับสนุนการสอนโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suit for Education พื้นฐาน โดย นายกรีชา ขัติประทุม นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ และทีมงานฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีทุกคน เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหาร และคุณครูฝ่ายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 65 ท่าน สถานที่อบรมคือ ห้อง ICT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/HXoNZC3oxZZD3dKB9
https://photos.app.goo.gl/HXoNZC3oxZZD3dKB9

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เวียงกุมกาม ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์13 ก.ย. 2561 22:39โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 กันยายน 2561
https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1866981263385068&type=3&fb_dtsg_ag=AdxJ-BSLSc2PKCzYIidL6cpuUrSiRl4H78Ussao6WAHTJw%3AAdwcopM4Zq4D5GYUi9I2VRJZFYsKDSnmhOYfpc16KEhxow

https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1866981263385068&type=3&fb_dtsg_ag=AdxJ-BSLSc2PKCzYIidL6cpuUrSiRl4H78Ussao6WAHTJw%3AAdwcopM4Zq4D5GYUi9I2VRJZFYsKDSnmhOYfpc16KEhxow


รูปภาพกิจกรรม 140 ปี กรีฑาดาราวิทยาลัย

โพสต์17 ก.ค. 2561 18:29โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 22:34 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

รูปภาพกิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย ในปีนี้มีชื่อว่า "140 ปี กรีฑาดาราวิทยาลัย" เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 140 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย  กิจกรรมนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งแยกเป็น 2 สนาม คือ ระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดที่สนามกรีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

1. ระดับปฐมวัย
https://photos.app.goo.gl/yKUPF8Bv3KzuWfFy5

2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1769587896457739.1073742118.100002196361013&type=3
https://www.facebook.com/jaman232/media_set?set=a.1769587896457739.1073742118.100002196361013&type=3

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
https://www.facebook.com/pg/atDARApage/photos/?tab=album&album_id=1851012338296678
https://www.facebook.com/pg/atDARApage/photos/?tab=album&album_id=1851012338296678

https://www.facebook.com/pg/atDARApage/photos/?tab=album&album_id=1848557668542145
https://www.facebook.com/pg/atDARApage/photos/?tab=album&album_id=1848557668542145รูปภาพ นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า ๑๔๐ ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์18 มิ.ย. 2561 22:43โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2561 22:46 ]

พิธี นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔๐  ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย "๑๔๐ ปี ดาราวิทยาลัย รวมใจขอบพระคุณพระเจ้า" จัดขั้นในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคาร โซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 
https://photos.app.goo.gl/xkBKzTm5pCoJRxX3A
https://photos.app.goo.gl/xkBKzTm5pCoJRxX3A

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 เม.ย. 2561 20:08โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 20:42 ]

เมื่อวันที่   15  มีนาคม  2561   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ปกครองสุรพงศ์  มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   เป็นผู้เทศนา และมอบประกาศเกียรติคุณครูเกษียณอายุ    มอบของที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุงาน    โดย ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  รศ.ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่า     นายนิวัฒน์ ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  หลังจากนั้นมีพิธีมอบเข็มทองคำฝังเพชรให้แก่ ครูที่ทำงานในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ครบ 25 ปี โดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และ มอบของที่ระลึกให้แก่ครูที่ลาออก โดย ผป.สมศรี  ไชยเศรษฐ  กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
1-10 of 111