รูปภาพ

รูปภาพ พิธี "ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ประจำปี 2562 วันที่ 19 เม.ย.2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 00:18โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 20:22 ]

      เมื่อวันศุกร์ที่  19  เมษายน  2562  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และ พิธีฮดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ ขอสุมาการะวะครูอาวุโส  เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง   ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที  อีกทั้ง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึง เป็นโอกาสให้นักเรียนทุกรุ่น ทุกวัย ได้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน  โอกาสนี้ ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯได้มีการสรรหานายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระการทำงานลง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยคนใหม่ คือ คุณชมพูนุช   รัตนา   ศิษย์เก่าดาราวิทยาลัย รุ่น 101 (ม.ศ.3 ปี 2520 , ม.ศ.5 ปี 2522) 
https://photos.app.goo.gl/Vrzh3999DviCq9JV9
https://photos.app.goo.gl/Vrzh3999DviCq9JV9

รูปภาพ งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์18 มี.ค. 2562 22:07โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 22:11 ]

งานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม   และงานวิจัย ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2562     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดงานตลาดนัดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย  ครั้งที่ 6   ประจำปีการศึกษา 2561  ของครูแผนกปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการสอน    เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรม  และงานวิจัย    ใช้ในการปฏิบัติงาน  และจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อ  นวัตกรรม  และงานวิจัย   โดยมี นายธวัชชัย     ไชยกันย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิดงาน  และมอบเกียรติบัตร อาจารย์พันธ์นิภา  สุจริตจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฐมวัย เป็นผู้กล่าวรายงาน   โดยภายในงานจะมีการนำเสนองานวิจัยของครูจำนวน 2 เรื่อง  ชมวีดีทัศน์ประกวดสื่อของครูที่ได้รางวัลชนะเลิศ  3  ประเภท  และนิทรรศการแสดงผลงานสื่อของคณะครู     ห้องประชุมดารารัศมี   อาคารดารารัศมี    โรงเรียนดาราวิทยาลัย
https://photos.app.goo.gl/Sxmm71694pjD3bg48
https://photos.app.goo.gl/Sxmm71694pjD3bg48

รูปภาพ การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22 วันที่ 16 มีนาคม 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 18:23โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 17:44 ]

กีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22 

     วันที่  16  มีนาคม  2562   สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  
สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
   สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ   สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ และ สมาคมนักเรียนเก่าเรยีนาเชลีวิทยาลัย
จัด งานกีฬาสมา
พันธ์ศิษย์เก่า
7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา ทั้ง 7 สถาบัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดงานจาก โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาสมา
พันธ์ศิษย์เก่า
7 สถาบันการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 22      อาคารกีฬาเอ็ดน่า เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ทั้งนี้  สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   นายกสมาคมฯ ได้ส่งมอบธงสมาพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย โดยมี นายอภิชาติ   กลั่นบิดา   นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ   เป็นตัวแทนรับมอบธง เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด งานกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 23  ในปีต่อไป    

https://photos.app.goo.gl/EjvTs4waHeeWwBZT7
https://photos.app.goo.gl/EjvTs4waHeeWwBZT7

รูปภาพ 140th Dara Half Marathon 2019 วันที่ 10 มีนาคม 2019

โพสต์14 มี.ค. 2562 18:42โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 18:43 ]

140th  Dara  Half   Marathon  2019
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  จัดงาน   140th  Dara Half  Marathon 2019  ในวันที่  10  มีนาคม   2562  ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดงาน  และ อาจารย์พรสวรรค์  เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา  กล่าวรายงาน  มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากมาย

https://photos.app.goo.gl/E3dr7yr17bXb5QcY6
https://photos.app.goo.gl/E3dr7yr17bXb5QcY6

รูปภาพ งานปิดกล่องชอล์ก “มรดกแห่งความรัก 140 ปี ดาราวิทยาลัย”

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:58โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:03 ]

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่   17   กุมภาพันธ์   2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดงานปิดกล่องชอล์ก   “มรดกแห่งความรัก 140 ปี ดาราวิทยาลัย   ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์      เป็นการนำเสนอผลการจัดการศึกษา     และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้ที่ให้ความสนใจได้ชมผลงาน ประกอบด้วย   บูธนิทรรศการการจัดการศึกษา  รวมถึงผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงความสามารถด้านต่างๆของนักเรียนที่ โดยได้เรียนเชิญท่านกิตติ์ธเนศ    พันธ์ภานุฉัตร์     ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

https://photos.app.goo.gl/9UNM2t7vca8WdY4w7
https://photos.app.goo.gl/9UNM2t7vca8WdY4w7

พิธีจบหลักสูตร และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:55โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:08 ]

     โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดพิธีจบหลักสูตร     และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น     PYRRHIC     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นนาวิน   ในวันเสาร์ที่    16    กุมภาพันธ์     2562    โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เวลา  9.00 น.-11.30 น.   และช่วงบ่ายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลา 14.00 – 16.30 น.     โดยมี ดร.สิรินันท์      ศรีวีระสกุล    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-  ผู้อำนวยการ  นายนิวัฒน์  สิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่า   เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้นักเรียน   ส่วนในการนมัสการ มี ศาสนาจารย์สยาม      ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็นผู้เทศนา   และผู้ให้โอวาทจากศิษย์เก่าคือ  รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ณ หอประชุมบาร์บาร่า   แมคคินลีย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/4vEwaxxN1bJa1nyp8
https://photos.app.goo.gl/4vEwaxxN1bJa1nyp8

พิธีจบหลักสูตรและนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศักษาปีที่ 3

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:52โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:13 ]

      โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดพิธีจบหลักสูตร     และนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสนักเรียนจบหลักสูตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รุ่น     PYRRHIC     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นนาวิน   ในวันเสาร์ที่    16    กุมภาพันธ์     2562    โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เวลา  9.00 น.-11.30 น.   และช่วงบ่ายเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    เวลา 14.00 – 16.30 น.     โดยมี ดร.สิรินันท์      ศรีวีระสกุล    ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-  ผู้อำนวยการ  นายนิวัฒน์  สิริสานต์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่า   เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้นักเรียน   ส่วนในการนมัสการ มี ศาสนาจารย์สยาม      ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็นผู้เทศนา   และผู้ให้โอวาทจากศิษย์เก่าคือ  รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ณ หอประชุมบาร์บาร่า   แมคคินลีย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย

https://photos.app.goo.gl/wnBYtw7SYgVQxmhb9
https://photos.app.goo.gl/wnBYtw7SYgVQxmhb9

รูปภาพ งาน NP Fair โรงเรียนดาราวิทยาลัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์12 ก.พ. 2562 18:40โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 18:41 ]

งาน NP  Fair   

          เมื่อวันที่  8   กุมภาพันธ์   2562   ฝ่าย NP   (Native   Speaker   Program) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงาน NP  Fair    ประจำปีการศึกษา   2561   เพื่อให้นักเรียน NP ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพเหตุการณ์จริง   และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   มีการแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง Lion  King   โดยมีนักแสดงเป็นนักเรียน NP   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  และ  การออกร้านจำหน่ายอาหารแบบตะวันตก     โดยครูเจ้าของภาษาและนักเรียน NP    ซุ้มเกมส์มหาสนุก      ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ครูศาสนา ดร.ยุพิน  ชัยราชา  รักษาการอนุศาสก  และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

https://photos.app.goo.gl/SLnjsEdvLY4K67JEA
https://photos.app.goo.gl/SLnjsEdvLY4K67JEA

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว วันที่ 21 - 23 มกราคม 2562

โพสต์10 ก.พ. 2562 21:31โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 21:32 ]

                โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ป้องกันอัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร้อม สามารถระงับเหตุจากการเกิดอัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ได้อย่างปลอดภัย
https://photos.app.goo.gl/qj8ppe2yK9zN1XYHA
https://photos.app.goo.gl/qj8ppe2yK9zN1XYHA

สมาคมนักเรียนเก่าดารา จัดงานคืนสู่เหย้า ชาวดารา Dara Night Carnival 2018

โพสต์10 ธ.ค. 2561 22:53โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2561 22:54 ]

สมาคมนักเรียนเก่าดารา จัดงานคืนสู่เหย้า   ชาวดารา   Dara Night Carnival 2018 

            สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   จัดงานคืนสู่เหย้า   ชาวดารา   Dara Night Carnival 2018    ขึ้นในวันเสาร์ที่  8   ธันวาคม    2561    เริ่มงานเวลา  18.00 น. ณ สนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   กล่าวต้อนรับ   รองศาสตราจารย์  ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข  นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย  กล่าวเปิดงาน  มีนักเรียนเก่ามาร่วมงานมากมาย  

https://photos.app.goo.gl/E9qy7Swrr9DvMzvR6
https://photos.app.goo.gl/E9qy7Swrr9DvMzvR6

1-10 of 120