ตารางสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

โพสต์2 ม.ค. 2562 17:42โดยGreecha Katpratoom

ประกาศตารางสอบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ ที่  5  มกราคม 2562

อาคารอนุสรณ์ 118 ปี ชั้น 2 

(ห้องเรียน ม.4/12  ม.5/4  ม.5/5  ม.5/7 และ ม.5/8)

 

เวลา

วิชา

08.30 – 10.00 น.

คณิตศาสตร์

10.00 – 10.10 น.

พัก 10 นาที

10.10 – 11.10 น.

วิทยาศาสตร์

11.10 – 12.10 น.

ภาษาอังกฤษ

12.10 – 13.00 น.

พักเที่ยง

13.00 – 15.00 น.

สอบสัมภาษณ์

 

Comments