รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.1 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ย. 2562 22:39โดยGreecha Katpratoom
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2563
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/_draft_post-3/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B8%9B.1%28%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%29.pdf?attredirects=0&d=1

Comments