รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 เม.ย. 2560 20:40โดยGreecha Katpratoom

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หากไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ ห้องทะเบียน วันที่ 5-6, 9, 13, 15 พ.ค. 60)

 1. เตรียมอนุบาล
 2. อนุบาลปีที่ 1
 3. อนุบาลปีที่ 2
 4. อนุบาลปีที่ 3
 5. ประถมศึกษาปีที่ 1
 6. ประถมศึกษาปีที่ 2
 7. ประถมศึกษาปีที่ 3
 8. ประถมศึกษาปีที่ 4
 9. ประถมศึกษาปีที่ 5
 10. ประถมศึกษาปีที่ 6
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 1
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 2
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 4
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 5
 16. มัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ  ถ้าค้างค่าเทอม จะไม่มีรายชื่อ จะต้องชำระยอดที่ค้างก่อน หรือต้องไปติดต่อที่ห้องบัญชี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาต่างๆ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-241039,053-244654,053-248069
 1. ฝ่ายทะเบียน ต่อ 207
 2. ฝ่ายบัญชี ต่อ 201
 3. ฝ่ายการเงินรับ ต่อ 205
Ċ
ป1.pdf
(4140k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ป2.pdf
(4484k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ป3.pdf
(4715k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ป4.pdf
(5310k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ป5.pdf
(5780k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ป6.pdf
(5064k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม1.pdf
(1142k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม2.pdf
(5259k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม3.pdf
(5002k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม4.pdf
(5809k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม5.pdf
(6020k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
ม6.pdf
(5019k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
อ1.pdf
(1292k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
อ2.pdf
(2005k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
อ3.pdf
(2158k)
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Ċ
Greecha Katpratoom,
27 เม.ย. 2560 20:40
Comments