รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ม.1-3

โพสต์16 มี.ค. 2560 17:58โดยGreecha Katpratoom
รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 


ทำการเรียนในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
Comments