ประกาศผลรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นเตรียมอนุบาล,อ.1-3,ป.1,ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:33โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 18:10 ]

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้น เตรียมอนุบาล,อ.1-3,ป.1,ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ทำการทดสอบไปแล้วเมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2561 มีดังต่อไปนี้
หมายเหตุ อย่าลืมมารายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศในเอกสารที่ดาวน์โหลด หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์