ประกาศแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 ก.ย. 2560 20:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:06 ]


ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้
  
1. โรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียน เรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ที่โรงเรียน เพราะเป็นการปิดระยะสั้น  นักเรียนควรจะได้พักผ่อนและอยู่กับครอบครัว  
2. โรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหรือไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน  ตลอดจนทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันเรื่องการใช้จ่ายของนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักประหยัดและรู้ค่าของเงิน
3. โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  โดยมีการเรียนการสอนตามปกติ
4. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้
หมายเหตุ :  
5 ส.ค.60  ประกาศรายชื่อนักเรียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย ชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
7 ส.ค. – 8 ก.ย.60 รายงานตัวนักเรียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย ชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายทะเบียน
30 ต.ค. – 1 ธ.ค.60 มอบตัวนักเรียนเก่า อ.3 ขึ้น ป.1 และ ป.6 ขึ้น ม.1  ปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายทะเบียนและการเงินรับ

5. งานกรีฑาดาราวิทยาลัย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
6. งานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัย  วันที่ 13 มกราคม 2561   มีการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน  และการแสดงบนเวที  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์
7. กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องการเงินรับ อาคารอำนวยการ   เวลา 08.30 – 14.30 น. ดังนี้

ระดับชั้น

วันที่

อัตราค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่  2

 

 

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตร

เตรียมอนุบาล

9 – 11 ต.ค.2560

20,229.00

20,559.00

อนุบาล  1

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  1  NP

 

25,006.75

25,414.75

อนุบาล  2

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  2  NP

 

25,006.75

25,414.75

อนุบาล  3

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  3  NP

 

25,006.75

25,414.75

ประถม  1

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  1  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม  2

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  2  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม  3

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  3  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม 4

18 - 19 ต.ค.2560

11,871.75

12,065.75

ประถม  4  NP, S-MAP

 

21,871.75

22,228.75

ประถม  5

18 - 19 ต.ค.2560

11,871.75

12,065.75

ประถม  5  NP , S-MAP

 

21,871.75

22,228.75

ประถม  6

18 - 19 ต.ค.2560

11,971.75

12,167.75

ประถม  6  NP , S-MAP

 

21,971.75

22,330.75

มัธยม  1

20 และ  24 ต.ค.2560

11,681.25

11,872.25

มัธยม  1  NP , S-MAP

 

21,681.25

22,035.25

มัธยม  2

20 และ  24 ต.ค.2560

11,681.25

11,872.25

มัธยม  2  NP , S-MAP

 

21,681.25

22,035.25

มัธยม  3

20 และ  24 ต.ค.2560

11,881.25

12,075.25

มัธยม  3  NP, S-MAP

 

21,881.25

22,238.25

มัธยม  4

25 และ  27 ต.ค.2560

11,516.25

11,704.25

มัธยม  4  NP

 

21,516.25

21,867.25

มัธยม  5

25 และ  27 ต.ค.2560

11,616.25

11,806.25

มัธยม  5  NP

 

21,616.25

21,969.25

มัธยม  6

25 และ  27 ต.ค.2560

11,516.25

11,704.25

มัธยม  6 NP

 

21,516.25

21,867.25


ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 4 วิธี  ดังต่อไปนี้

 1. เงินสด  ที่ห้องการเงินรับ  อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 ช่องเบอร์ 4 - 6
 2. บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย จำกัด , บัตร Visa, Master Card, Visa Electron  ของทุกธนาคาร                          ทั้งนี้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านบัตรดังกล่าวข้างต้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้งไว้ด้วย
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด                         ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา)  และชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)              ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยชำระค่าบริการ จำนวนเงิน 10 บาท  สามารถ  Download  แบบฟอร์มได้ที่  www.dara.ac.th หรือแบบฟอร์มที่แนบมา    
 4. ชำระเงินผ่านตู้ ATM  ผู้ปกครองจะต้องมีบัตร ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (ค่าบริการ 10 บาท)  โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. สอดบัตรใส่รหัส  ATM
  2. เลือกรายการ  “ชำระเงินสถาบันการศึกษา”
  3. เลือก Com Code “โรงเรียนดาราวิทยาลัย”(5234) กรณีชำระที่ตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  กด 468 – 0 – 35678 - 6
  4. เลือกทำรายการจากบัญชี  “ออมทรัพย์”
  5. ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก  แล้วกดตกลง  (ผู้ปกครองจะต้องป้อนเลขประจำตัวให้ถูกต้อง เนื่องจากจะเป็นตัวใช้เรียกชื่อนักเรียนในการออกใบเสร็จรับเงิน)
  6. ตู้ ATM  จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน
  7. ใส่จำนวนเงินตามอัตราค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2  ที่ต้องการชำระ แล้วกดตกลง
  8. รายการเสร็จเรียบร้อย

Comments