PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย

โพสต์2 เม.ย. 2562 18:54โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 18:56 ]
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อันตราย ส่งผลต่อสุขภาพในขณะนี้ 
Ċ
Greecha Katpratoom,
2 เม.ย. 2562 18:54
Comments