กิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 19:56โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 18:04 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งกิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ห้องเรียน วันที่ 17 มีนาคม  2560   เวลา 08.00 – 11.00 น.
2. โรงเรียนดาราวิทยาลัยปิดทำการ  วันที่ 20 มีนาคม – 24 มีนาคม 2560  (งดกิจกรรมทุกประเภท)
3. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนโปรแกรม NP และ S-MAP กรุณาชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมการเรียนปกติตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

วันที่

ชั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตรเครดิต

27 - 29 มี.ค.60

 เตรียมอนุบาล

25,325.00

25,739.00

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1

18,666.75

18,971.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1 NP

28,666.75

29,134.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2 NP

27,166.75

27,610.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3 NP

27,166.75

27,610.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1

18,191.75

18,488.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1 NP

28,191.75

28,651.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2 NP

26,691.75

27,127.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3 NP

26,691.75

27,127.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4

14,241.75

14,474.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4 NP, S-MAP

24,241.75

24,637.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5

12,741.75

12,949.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5 NP, S-MAP

22,741.75

23,112.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6

12,841.75

13,051.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6 NP, S-MAP

22,841.75

23,214.75

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

16,351.25

16,617.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 NP, S-MAP

26,351.25

26,781.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

13,051.25

13,264.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 NP, S-MAP

23,051.25

23,428.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

12,751.25

12,959.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 NP, S-MAP

22,751.25

23,123.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

15,676.25

15,932.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 NP

25,676.25

26,095.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

12,476.25

12,680.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 NP

22,476.25

22,843.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

13,876.25

14,103.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 NP

23,876.25

24,266.25


* ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ที่ ฝ่ายการเงินรับ โดย เงินสด / บัตรVisa / บัตร Master card ทุกธนาคาร (กรณีผู้ปกครองชำระด้วยบัตร Visa บัตร Master card ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้ง) และผู้ปกครองสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย         ทุกสาขาทั่วประเทศ (ขอแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินรับ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชด์ของโรงเรียน www.dara.ac.th)   และชำระได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

4. การแจ้งชั้นเรียน
ผู้ปกครองตรวจรายชื่อนักเรียน และชั้นเรียนได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อนักเรียนบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.dara.ac.th) (หากผู้ปกครองมียอดค้างชำระค่าเล่าเรียนจะไม่มีรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 ขอความกรุณาผู้ปกครองติดต่อชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน ทางฝ่ายทะเบียนจึงจะจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้)

5. การขายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ชุดว่ายน้ำ ชุดพื้นเมืองรองเท้าพื้นเมือง รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน และ กระเป๋านักเรียน
ผู้ปกครองสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอื่นๆ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ร้านค้าโรงเรียน (ขอความกรุณาผู้ปกครองนำนักเรียนมาวัดขนาดเสื้อผ้าด้วย)

6. การจำหน่ายหนังสือแบบเรียน
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่มาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ตามวันและเวลาที่ผู้ปกครองมาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือสามารถชำระได้ทุกวันทำการ และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา2560 ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนใหม่ที่มอบตัวแล้ว และนักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถติดต่อชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ  และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้  เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา 2560  ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน เช่นกัน

ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระตามระดับชั้น ดังนี้

ชั้น

แผนการเรียน
เฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน(บาท) 

นร.ทั่วไป 

นร.NP

 เตรียมอนุบาล

 

500.00

500.00

 อนุบาลปีที่ 1

 

1,270.00

1,270.00

 อนุบาลปีที่ 2

 

1,282.00

1,282.00

 อนุบาลปีที่ 3

 

1,282.00

1,282.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

1,189.00

859.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

1,327.00

887.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

1,555.00

1,125.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

1,393.00

1,228.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

1,231.00

1,066.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

1,296.00

1,131.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1,657.00

1,568.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1,644.00

1,555.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1,006.00

917.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

1,579.00

1,579.00

อังกฤษ-คณิต

1,583.00

1,193.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,893.00

1,893.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,193.00

1,193.00

อังกฤษ-จีน

1,521.00

1,521.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,693.00

1,693.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,193.00

1,193.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

1,619.00

1,619.00

อังกฤษ-คณิต

1,807.00

1,417.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

2,506.00

2,506.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,416.00

1,416.00

อังกฤษ-จีน

1,711.00

1,711.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,666.00

1,666.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,416.00

1,416.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

970.00

970.00

อังกฤษ-คณิต

1,444.00

1,046.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-จีน

1,349.00

1,349.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,054.00

1,054.00

 

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,054.00

1,054.00

หมายเหตุ :  ในส่วนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน NP ใช้ของสำนักพิมพ์อื่น

7.  หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับนักเรียนชาย – หญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ค่าหอพัก

10,000.00

10,000.00

ค่าอาหาร 3 มื้อ

16,800.00

16,800.00

ค่าซักรีด

1,300.00

1,300.00

ค่าแรกเข้า

2,000.00

-

รวมเป็นเงิน

30,100.00

28,100.00

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานหอพัก  โทรศัพท์ 053 – 241039 ต่อ 218  

8. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  พร้อมรับตารางเรียน  

วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม  2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

วันเสาร์ที่ 13  พฤษภาคม  2560
ระดับปฐมวัย   เวลา 09.00 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

9. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่  15 พฤษภาคม 2560  (เรียนเต็มวันทุกระดับชั้น และสวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ)

10. การเรียนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน 
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

Comments