ขอแจ้งกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:40โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 21:12 ]
โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ห้องเรียน  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562    เวลา 08.00 – 11.00 น.
2. โรงเรียนดาราวิทยาลัยปิดทำการ  วันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  (งดกิจกรรมทุกประเภท)
3. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
        ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนโปรแกรม NP และ S-MAP กรุณาชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมการเรียนปกติตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ 

วันที่

ชั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตรเครดิต

1 – 3 เมษายน 2562

เตรียมอนุบาล

26,187

26,615

1 – 3 เมษายน 2562

อนุบาล  1

19,767

20,090

 

อนุบาล  1  NP

29,767

30,253

1 – 3 เมษายน 2562

อนุบาล  2

18,167

18,464

 

อนุบาล  2  NP

28,167

28,627

1 – 3 เมษายน 2562

อนุบาล  3

18,167

18,464

 

อนุบาล  3  NP

28,167

28,627

4 – 5, 8 – 9 เม.ย. 62

ประถม  1

19,542

19,861

 

ประถม  1  NP

29,542

30,024

4 – 5, 8 – 9 เม.ย. 62

ประถม  2

17,942

18,235

 

ประถม  2  NP

27,942

28,398

4 – 5, 8 – 9 เม.ย. 62

ประถม  3

17,942

18,235

 

ประถม  3  NP

27,942

28,398

10 -11 , 17 – 18 เม.ย. 62

ประถม 4

14,942

15,186

 

ประถม  4  NP

24,942

25,349

10 -11 , 17 – 18 เม.ย. 62

ประถม  5

13,342

13,560

 

ประถม  5  NP

23,342

23,723

10 -11 , 17 – 18 เม.ย. 62

ประถม  6

13,442

13,662

 

ประถม  6  NP

23,442

23,825

19 , 22 – 23 เม.ย. 62

มัธยม  1

17,352

17,636

 

มัธยม  1  NP

27,352

27,799

19 , 22 – 23 เม.ย. 62

มัธยม  2

13,952

14,180

 

มัธยม  2  NP

23,952

24,343

19 , 22 – 23 เม.ย. 62

มัธยม  3

13,652

13,875

 

มัธยม  3  NP

23,652

24,038

24 – 26 เม.ย. 62

มัธยม  4

16,727

17,000

 

มัธยม  4  NP

26,727

27,163

24 – 26 เม.ย. 62

มัธยม  5

13,427

13,647

 

มัธยม  5  NP

23,427

23,810

24 – 26 เม.ย. 62

มัธยม  6

14,827

15,069

 

มัธยม  6 NP

24,827

25,232

**หมายเหตุ*
 1. อัตรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 แผนการเรียนเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เก็บเพิ่มจากปกติ เทอมละ  11,000 บาท
 2. อัตรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บเพิ่มจากปกติ เทอมละ  3,500  บาท
 3. อัตรานักเรียนที่เรียน S-MAP (ป.4 – ม.3) เก็บเพิ่มจากปกติ เทอมละ  11,000 บาท
 4. นักเรียนที่เรียน NP เก็บเพิ่มจากปกติ เทอมละ  10,000 บาท 
 5. อัตรานักเรียนที่เรียน Pop Art Studio(PAS) เก็บเพิ่มจากปกติ ปีละ 7,000 บาท
 6. นักเรียนที่เรียน NP, S-MAP  จะไม่เก็บค่าเรียน Pop Art Studio(PAS)
ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 4 วิธี  ดังต่อไปนี้
 1. รับชำระเป็นเงินสด, รับชำระผ่าน Prompt Pay (QR CODE)  ที่ห้องการเงินรับ อาคารอำนวยการชั้น 1 ช่องเบอร์ 4 – 6
 2. บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย จำกัด , บัตร Visa, Master Card, Visa Electron  ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านบัตรดังกล่าวข้างต้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้งไว้ด้วย
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา)   โดยชำระค่าบริการ จำนวนเงิน 10 บาท  สามารถ  Download  แบบฟอร์มได้ที่  www.dara.ac.th หรือแบบฟอร์มที่แนบมา    
 4. ชำระเงินผ่านตู้ ATM  ผู้ปกครองจะต้องมีบัตร ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (ค่าบริการ 10 บาท)  โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. สอดบัตรใส่รหัส  ATM
  2. เลือกรายการ  “ชำระเงินสถาบันการศึกษา”
  3. เลือก Com Code “โรงเรียนดาราวิทยาลัย”(5234) กรณีชำระที่ตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  กด 468 – 0 – 35678 – 6
  4. เลือกทำรายการจากบัญชี  “ออมทรัพย์”
  5. ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก  แล้วกดตกลง  (ผู้ปกครองจะต้องป้อนเลขประจำตัวให้ถูกต้อง เนื่องจากจะเป็นตัวใช้เรียกชื่อนักเรียนในการออกใบเสร็จรับเงิน)
  6. ตู้ ATM  จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน
  7. ใส่จำนวนเงินตามอัตราค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2  ที่ต้องการชำระ แล้วกดตกลง
  8. รายการเสร็จเรียบร้อย
4. การแจ้งชั้นเรียน
        ผู้ปกครองตรวจรายชื่อนักเรียน และชั้นเรียนได้ ในวันที่ 26 เมษายน 2562  เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อนักเรียนบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.dara.ac.th)  หากผู้ปกครองมียอดค้างชำระค่าเล่าเรียนจะไม่มีรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (ขอความกรุณาผู้ปกครองติดต่อชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน ทางฝ่ายทะเบียนจึงจะจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้)

5.  กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ณ  ร้านค้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ใต้อาคารจูเลียแฮทซ์
ระดับชั้น กำหนดการขายเครื่องแบบนักเรียน
 อนุบาล/มัธยมศึกษา 11 – 30 มีนาคม 2562
 1 – 11 พฤษภาคม  2562
 ประถมศึกษา 1 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562
กำหนดวัน/เวลา เปิดปิดร้านค้าโรงเรียน
ร้านค้าโรงเรียน  เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 07.30 – 15.00 น.  และ วันเสาร์ เวลา 07.30 – 12.00 น.  (วันเสาร์เปิดเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562)  ปิดวันหยุดราชการ,  วันที่ 6 เมษายน 2562 และวันที่ 13 – 16 เมษายน 2562  (ขอความกรุณาผู้ปกครองนำนักเรียนมาวัดขนาดเสื้อผ้าด้วย)

6. การจำหน่ายหนังสือแบบเรียน  วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. โดยชำระเป็นเงินสด            
   ณ สถานที่จำหน่าย  (ดูค่าหนังสือแบบเรียน)

ชั้น

สถานที่จำหน่าย

ป.1

ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์   อาคารดารารัศมี

ป.2

ห้องเรียน คีย์บอร์ด  อาคารดารารัศมี

ป.3

ห้อง ป.3/1  อาคารดารารัศมี

ป.4

ห้อง ป.5/1  อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์

ป.5

ห้อง ป.5/5  อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์

ป.6

ห้อง ป.5/6  อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์

ม. 1

ห้อง ม.2/7  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

ม. 2

ห้อง ม.2/5  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

ม. 3

ห้อง ม.2/3  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

 ม.4 - ม.6

หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  (ทุกแผนการเรียน)

หมายเหตุ :  ระดับปฐมวัย ให้นำใบเสร็จค่าหนังสือ มารับหนังสือที่ห้องเรียนในวันพบผู้ปกครอง (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562)

7.  หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมี
     ค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ค่าหอพัก

10,000.00

10,000.00

ค่าอาหาร 3 มื้อ

16,800.00

16,800.00

ค่าซักรีด

1,300.00

1,300.00

ค่าแรกเข้า

2,000.00

-

รวมเป็นเงิน

30,100.00

28,100.00

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานหอพัก  โทรศัพท์ 053 – 241039 ต่อ 218  

8.   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  พร้อมรับตารางเรียนที่ห้องเรียน 
       (สามารถดูแผนผังห้องเรียนได้บริเวณหน้าอาคารเรียนทุกอาคาร)    
- ระดับปฐมวัย  เวลา 09.00 – 10.30 น.  
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.00 – 09.00 น. 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 10.00 – 11.00 น.  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 13.00 – 14.00 น.  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 15.00 – 16.00 น.  

9.   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เรียนเต็มวันทุกระดับชั้น และสวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ)

หมายเหตุ :  การเรียนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

Comments