ประกาศ


เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 01:02โดยGreecha Katpratoom

ประกาศการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 18:55โดยGreecha Katpratoom

ตามที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในแต่ละระดับการศึกษา ตามรายการและอัตราดังต่อไปนี้


รายชื่อนักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์25 เม.ย. 2562 18:35โดยGreecha Katpratoom


ประกาศรายชื่อนักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลด (PDF) ดังต่อไปนี้

PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย

โพสต์2 เม.ย. 2562 18:54โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 18:56 ]

เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อันตราย ส่งผลต่อสุขภาพในขณะนี้ 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562

โพสต์28 มี.ค. 2562 21:27โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2562 21:32 ]


รายชื่อนักเรียน
แผนผังห้องเรียน


โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ส.ค. 2561 18:47โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 23:42 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร ที่ต้องการได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักเรียน 053-241039

ขั้นตอนการรับสมัคร
  1. รับสม้ัครทุกชั้นเรียน เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร  สามารถได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 8:00 - 14:30 น. ที่ฝ่ายทะเบียน
  2. โรงเรียนจะเป็นผู้นัดหมายเพื่อการประเมินความพร้อม/สัมภาษณ์/สอบ
  3. โรงเรียนจะการประกาศผล โดยการแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์
  4. โรงเรียนจะเป็นผู้นัดหมายให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562

1-6 of 6