ประกาศ !


เลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 เม.ย. 2561 21:23โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2561 21:34 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่สอบวันที่ 9 เมษายน 2561

โพสต์11 เม.ย. 2561 00:06โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2561 00:15 ]

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/prakasraychuxnakreiynthisxbphanrxbphisespheuxkheareiynnipikarsuksa2561sahrabnakreiynthisxbwanthi9mesayn2561/P228.pdf?attredirects=0&d=1
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าเรียนใน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนที่สอบวันที่ 9 เมษายน 2561 ตั้งแต่ชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ติดต่อมอบตัวในวันที่ 18 - 27 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 8.30 - 15.00 น.


https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560 https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/

หอพักเปิดรับสมัครนักเรียนประจำหอพักช่วง Summer

โพสต์16 มี.ค. 2561 01:28โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 01:29 ]


หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำหอพักช่วง Summer 
 1. ในช่วงเรียนภาคฤดูร้อน ( ช่วง Summer) เดือนเมษายน 2561 นี้   ทางหอพักจะรับนักเรียนประจำทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับชั้น
  ประถมปีที่ 4 – ม. 6 รับจำนวนจำกัด  รับสมัครได้ที่ สำนักงานหอพัก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายดังนี้
  1. ค่าหอพัก ( ห้องแอร์ มีน้ำอุ่น - น้ำร้อน )
  2. ค่าอาหาร 3 มื้อ รวม ผลไม้ 1 มื้อ ( ตอนเย็น )  
  3. ค่าซักรีด  
 2. มีครูดูแลตลอดเวลา   24 ชั่วโมง 
ติดต่อโทร 081 386 2240
ID Line: Chaya1961

รับสมัครผู้ประกอบการทำอาหาร ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 00:12โดยGreecha Katpratoom


โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการอาหารสำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
 • เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรคติดต่อ และโรคที่สังคมรังเกียจ
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
ขั้นตอนการรับสมัคร
 • ผู้ประกอบการสามารถรับเอกสารการประมูล  วันที่  19  กุมภาพันธ์  –  4  เมษายน  2561  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ฝ่ายโภชนาการ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ 
 • ฟังคำชี้แจง  วันที่  5  เมษายน  2561  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องผู้ช่วยผู้จัดการ อาคารอำนวยการ
 • ยื่นเอกสารการประมูลพร้อมนำเสนอตัวอย่างอาหาร  วันที่  10  เมษายน  2561  เวลา  11.00 น. ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี (ตัวอย่างอาหารที่ทำมาให้ชิม คือ แกงเขียวหวานปลากราย , แกงฮังเล , ขนมจีนน้ำเงี้ยว)  
ประกาศผล
 • วันที่  27  เมษายน  2561  หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน  (พร้อมปฏิบัติงานวันที่  2  พฤษภาคม  2561)

รับสมัครครู/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มี.ค. 2561 02:05โดยGreecha Katpratoom

                                          

โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะรับสมัครครู/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
 1. ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์                                                      จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา (วิชาเอกประถมศึกษา)                 จำนวน 2 อัตรา
 3. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                                                  จำนวน 1 อัตรา
 4. ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (สามารถเย็บจักรได้)       จำนวน 1 อัตรา
 5. ครู/บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวัดและประเมินผล                จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                                     จำนวน 1 อัตรา
 7. ครูผู้สอนวิชาเคมี                                                              จำนวน 1 อัตรา
 8. ครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                                  จำนวน 1 อัตรา
 9. ครูศาสนกิจ (ศาสนศาสตร์)                                                จำนวน 3 อัตรา
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาแสดงการผลการเรียน (Transcript)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสีขนาด 1 นิ้ว)
 6. ใบแสดงการเกณฑ์ทหาร (ผู้สมัครชาย)
 7. เอกสารแสดงผลการทดสอบความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ โรงเรียนดารวิทยาลัย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-241039, 053-244654 ต่อ 210

เปลี่ยนแปลงวันรับ ปพ.1 และ ปพ.2 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มี.ค. 2561 00:09โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2561 00:11 ]

เปลี่ยนแปลงวันรับ ปพ.1 และ ปพ.2 นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2560


กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เสื้อกันหนาว กระเป๋านักเรียน และเครื่องหมายต่างๆ ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 มี.ค. 2561 22:38โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 22:40 ]

กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เสื้อกันหนาว กระเป๋านักเรียน และเครื่องหมายต่างๆ ปีการศึกษา 2561


กำหนดวัน/เวลา เปิดปิดร้านค้าโรงเรียน

ร้านค้าโรงเรียน เปิดวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 07.30 -15.30น. และวันเสาร์ เวลา 07.30 -12.00น.(วันเสาร์เปิดเฉพาะวันที่ 2เม.ย. -12พ.ค.61)
ปิดวันหยุดราชการ ,วันจักรี 6เมษายน2561 และวันสงการนต์ 12-16 เมษายน 2561


หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถมาซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียน สามารถมาซื้อก่อนวันกำหนดการ ก็สามารถซื้อได้ตามวัน เวลาเปิดทำการ

ประกาศ! แจ้งก่อนปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ก.พ. 2561 20:04โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 20:40 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ก.พ. 2561 20:59โดยสมศักดิ์ บุญดีกุล   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2561 02:18 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น ป.1- ม.6  ปีการศึกษา 2560

https://picasaweb.google.com/113555883458124791882/6521920173410095809#6521919397854644690รายชื่อนักเรีียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 19:25โดยศุภโชค ชัยนิลพันธ์

รายชื่อนักเรีียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1-10 of 26