ประกาศ !


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 พ.ย. 2560 19:48โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 00:57 ]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยแยกระดับชั้นดังต่อไปนี้

ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2560

โพสต์31 ต.ค. 2560 17:59โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 17:42 ]


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน "ดาราวิทยาลัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" 
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 5.00 น. เริ่มวิ่งเวลา 6.00 น.
จาก หน้าอาคาร เฮเลน เอฟ  แมคคลัวร์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ระยะทาง 8.8 กิโลเมตร  ค่าสมัคร  220 บาท

การแข่งขันวิ่งภายนอก  รวม 16 รุ่น  (ชาย, หญิง)

ประเภท

รุ่น

เพศ

ชาย

หญิง

นักเรียนและเยาวชน

อายุไม่เกิน

12 ปี

12 ปี

15 ปี

15 ปี

18 ปี

18 ปี

บุคคลทั่วไป

อายุ

19 - 29  ปี

19 - 29 ปี

30 - 39  ปี

30 - 39  ปี

40 - 49  ปี

40 - 49  ปี

50 - 59  ปี

50  ปีขึ้นไป

60 - 64  ปี

65 ปีขึ้นไป

รวม

9

7


รางวัลการแข่งขันวิ่งภายนอก ประเภทนักเรียนและเยาวชน / บุคคลทั่วไป

               ผู้ชาย

      รางวัลชนะเลิศ                   ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 300 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  3 ถ้วยรางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  4 ถ้วยรางวัล

               ผู้หญิง

      รางวัลชนะเลิศ                   ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา  1,000 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 300 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  3 ถ้วยรางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศ  อับดับที่  4 ถ้วยรางวัล


ผู้เข้าเส้นชัย 1,400 ท่านแรก รับเหรียญที่ระลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
และลำดับที่ 1,401 เป้นต้นไป รับของที่ระลึกจากสมาคมฯ

ติดต่อสอบถาม และซื้อใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โทรศัพท์ (053) 241039, 244654, 300129 ต่อ 222 และห้องทำการสมาคมฯ (053) 241281


ประกาศแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 ก.ย. 2560 20:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:06 ]ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ดังต่อไปนี้
  
1. โรงเรียนไม่มีนโยบายให้นักเรียน เรียนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ที่โรงเรียน เพราะเป็นการปิดระยะสั้น  นักเรียนควรจะได้พักผ่อนและอยู่กับครอบครัว  
2. โรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหรือไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน  ตลอดจนทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันเรื่องการใช้จ่ายของนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้รู้จักประหยัดและรู้ค่าของเงิน
3. โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  โดยมีการเรียนการสอนตามปกติ
4. ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้
หมายเหตุ :  
5 ส.ค.60  ประกาศรายชื่อนักเรียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย ชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
7 ส.ค. – 8 ก.ย.60 รายงานตัวนักเรียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย ชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายทะเบียน
30 ต.ค. – 1 ธ.ค.60 มอบตัวนักเรียนเก่า อ.3 ขึ้น ป.1 และ ป.6 ขึ้น ม.1  ปีการศึกษา 2561 ที่ฝ่ายทะเบียนและการเงินรับ

5. งานกรีฑาดาราวิทยาลัย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
6. งานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัย  วันที่ 13 มกราคม 2561   มีการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน  และการแสดงบนเวที  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์
7. กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องการเงินรับ อาคารอำนวยการ   เวลา 08.30 – 14.30 น. ดังนี้

ระดับชั้น

วันที่

อัตราค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่  2

 

 

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตร

เตรียมอนุบาล

9 – 11 ต.ค.2560

20,229.00

20,559.00

อนุบาล  1

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  1  NP

 

25,006.75

25,414.75

อนุบาล  2

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  2  NP

 

25,006.75

25,414.75

อนุบาล  3

9 – 11 ต.ค.2560

15,006.75

15,251.75

อนุบาล  3  NP

 

25,006.75

25,414.75

ประถม  1

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  1  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม  2

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  2  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม  3

12 และ 16 – 17 ต.ค.2560

15,821.75

16,080.75

ประถม  3  NP

 

25,821.75

26,243.75

ประถม 4

18 - 19 ต.ค.2560

11,871.75

12,065.75

ประถม  4  NP, S-MAP

 

21,871.75

22,228.75

ประถม  5

18 - 19 ต.ค.2560

11,871.75

12,065.75

ประถม  5  NP , S-MAP

 

21,871.75

22,228.75

ประถม  6

18 - 19 ต.ค.2560

11,971.75

12,167.75

ประถม  6  NP , S-MAP

 

21,971.75

22,330.75

มัธยม  1

20 และ  24 ต.ค.2560

11,681.25

11,872.25

มัธยม  1  NP , S-MAP

 

21,681.25

22,035.25

มัธยม  2

20 และ  24 ต.ค.2560

11,681.25

11,872.25

มัธยม  2  NP , S-MAP

 

21,681.25

22,035.25

มัธยม  3

20 และ  24 ต.ค.2560

11,881.25

12,075.25

มัธยม  3  NP, S-MAP

 

21,881.25

22,238.25

มัธยม  4

25 และ  27 ต.ค.2560

11,516.25

11,704.25

มัธยม  4  NP

 

21,516.25

21,867.25

มัธยม  5

25 และ  27 ต.ค.2560

11,616.25

11,806.25

มัธยม  5  NP

 

21,616.25

21,969.25

มัธยม  6

25 และ  27 ต.ค.2560

11,516.25

11,704.25

มัธยม  6 NP

 

21,516.25

21,867.25


ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 4 วิธี  ดังต่อไปนี้

 1. เงินสด  ที่ห้องการเงินรับ  อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 ช่องเบอร์ 4 - 6
 2. บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย จำกัด , บัตร Visa, Master Card, Visa Electron  ของทุกธนาคาร                          ทั้งนี้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านบัตรดังกล่าวข้างต้น ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้งไว้ด้วย
 3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด                         ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา)  และชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)              ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยชำระค่าบริการ จำนวนเงิน 10 บาท  สามารถ  Download  แบบฟอร์มได้ที่  www.dara.ac.th หรือแบบฟอร์มที่แนบมา    
 4. ชำระเงินผ่านตู้ ATM  ผู้ปกครองจะต้องมีบัตร ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (ค่าบริการ 10 บาท)  โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. สอดบัตรใส่รหัส  ATM
  2. เลือกรายการ  “ชำระเงินสถาบันการศึกษา”
  3. เลือก Com Code “โรงเรียนดาราวิทยาลัย”(5234) กรณีชำระที่ตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  กด 468 – 0 – 35678 - 6
  4. เลือกทำรายการจากบัญชี  “ออมทรัพย์”
  5. ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก  แล้วกดตกลง  (ผู้ปกครองจะต้องป้อนเลขประจำตัวให้ถูกต้อง เนื่องจากจะเป็นตัวใช้เรียกชื่อนักเรียนในการออกใบเสร็จรับเงิน)
  6. ตู้ ATM  จะแสดงหน้าจอเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน
  7. ใส่จำนวนเงินตามอัตราค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2  ที่ต้องการชำระ แล้วกดตกลง
  8. รายการเสร็จเรียบร้อย

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:30โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 18:04 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร ที่ต้องการได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาลปีที่ 1 - 3, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ประกาศผลแล้ว)
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1 - 3

 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประกาศผลแล้ว)
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2 รับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 - 20 ธันวาคม 2560 และ 3 - 5 มกราคม 2561)
 4. ทุกระดับชั้น (ไม่กำหนดระยะเวลาหยุดรับสมัคร ประเมินและสัมภาษณ์หรือสอบคัดเลือก และประกาศ จะแจ้งและนัดหมายภายหลัง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักเรียน 053-241039,053-244654,053248069 ต่อ 207รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 เม.ย. 2560 20:40โดยGreecha Katpratoom


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หากไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ ห้องทะเบียน วันที่ 5-6, 9, 13, 15 พ.ค. 60)

 1. เตรียมอนุบาล
 2. อนุบาลปีที่ 1
 3. อนุบาลปีที่ 2
 4. อนุบาลปีที่ 3
 5. ประถมศึกษาปีที่ 1
 6. ประถมศึกษาปีที่ 2
 7. ประถมศึกษาปีที่ 3
 8. ประถมศึกษาปีที่ 4
 9. ประถมศึกษาปีที่ 5
 10. ประถมศึกษาปีที่ 6
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 1
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 2
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 4
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 5
 16. มัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ  ถ้าค้างค่าเทอม จะไม่มีรายชื่อ จะต้องชำระยอดที่ค้างก่อน หรือต้องไปติดต่อที่ห้องบัญชี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาต่างๆ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-241039,053-244654,053-248069
 1. ฝ่ายทะเบียน ต่อ 207
 2. ฝ่ายบัญชี ต่อ 201
 3. ฝ่ายการเงินรับ ต่อ 205

รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ม.1-3

โพสต์16 มี.ค. 2560 17:58โดยGreecha Katpratoom

รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 


ทำการเรียนในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 19:56โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 18:04 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งกิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ห้องเรียน วันที่ 17 มีนาคม  2560   เวลา 08.00 – 11.00 น.
2. โรงเรียนดาราวิทยาลัยปิดทำการ  วันที่ 20 มีนาคม – 24 มีนาคม 2560  (งดกิจกรรมทุกประเภท)
3. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนโปรแกรม NP และ S-MAP กรุณาชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมการเรียนปกติตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

วันที่

ชั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตรเครดิต

27 - 29 มี.ค.60

 เตรียมอนุบาล

25,325.00

25,739.00

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1

18,666.75

18,971.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1 NP

28,666.75

29,134.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2 NP

27,166.75

27,610.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3 NP

27,166.75

27,610.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1

18,191.75

18,488.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1 NP

28,191.75

28,651.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2 NP

26,691.75

27,127.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3 NP

26,691.75

27,127.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4

14,241.75

14,474.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4 NP, S-MAP

24,241.75

24,637.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5

12,741.75

12,949.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5 NP, S-MAP

22,741.75

23,112.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6

12,841.75

13,051.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6 NP, S-MAP

22,841.75

23,214.75

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

16,351.25

16,617.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 NP, S-MAP

26,351.25

26,781.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

13,051.25

13,264.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 NP, S-MAP

23,051.25

23,428.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

12,751.25

12,959.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 NP, S-MAP

22,751.25

23,123.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

15,676.25

15,932.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 NP

25,676.25

26,095.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

12,476.25

12,680.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 NP

22,476.25

22,843.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

13,876.25

14,103.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 NP

23,876.25

24,266.25


* ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ที่ ฝ่ายการเงินรับ โดย เงินสด / บัตรVisa / บัตร Master card ทุกธนาคาร (กรณีผู้ปกครองชำระด้วยบัตร Visa บัตร Master card ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้ง) และผู้ปกครองสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย         ทุกสาขาทั่วประเทศ (ขอแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินรับ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชด์ของโรงเรียน www.dara.ac.th)   และชำระได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

4. การแจ้งชั้นเรียน
ผู้ปกครองตรวจรายชื่อนักเรียน และชั้นเรียนได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อนักเรียนบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.dara.ac.th) (หากผู้ปกครองมียอดค้างชำระค่าเล่าเรียนจะไม่มีรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 ขอความกรุณาผู้ปกครองติดต่อชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน ทางฝ่ายทะเบียนจึงจะจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้)

5. การขายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ชุดว่ายน้ำ ชุดพื้นเมืองรองเท้าพื้นเมือง รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน และ กระเป๋านักเรียน
ผู้ปกครองสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอื่นๆ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ร้านค้าโรงเรียน (ขอความกรุณาผู้ปกครองนำนักเรียนมาวัดขนาดเสื้อผ้าด้วย)

6. การจำหน่ายหนังสือแบบเรียน
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่มาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ตามวันและเวลาที่ผู้ปกครองมาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือสามารถชำระได้ทุกวันทำการ และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา2560 ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนใหม่ที่มอบตัวแล้ว และนักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถติดต่อชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ  และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้  เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา 2560  ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน เช่นกัน

ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระตามระดับชั้น ดังนี้

ชั้น

แผนการเรียน
เฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน(บาท) 

นร.ทั่วไป 

นร.NP

 เตรียมอนุบาล

 

500.00

500.00

 อนุบาลปีที่ 1

 

1,270.00

1,270.00

 อนุบาลปีที่ 2

 

1,282.00

1,282.00

 อนุบาลปีที่ 3

 

1,282.00

1,282.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

1,189.00

859.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

1,327.00

887.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

1,555.00

1,125.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

1,393.00

1,228.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

1,231.00

1,066.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

1,296.00

1,131.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1,657.00

1,568.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1,644.00

1,555.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1,006.00

917.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

1,579.00

1,579.00

อังกฤษ-คณิต

1,583.00

1,193.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,893.00

1,893.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,193.00

1,193.00

อังกฤษ-จีน

1,521.00

1,521.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,693.00

1,693.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,193.00

1,193.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

1,619.00

1,619.00

อังกฤษ-คณิต

1,807.00

1,417.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

2,506.00

2,506.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,416.00

1,416.00

อังกฤษ-จีน

1,711.00

1,711.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,666.00

1,666.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,416.00

1,416.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

970.00

970.00

อังกฤษ-คณิต

1,444.00

1,046.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-จีน

1,349.00

1,349.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,054.00

1,054.00

 

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,054.00

1,054.00

หมายเหตุ :  ในส่วนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน NP ใช้ของสำนักพิมพ์อื่น

7.  หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับนักเรียนชาย – หญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ค่าหอพัก

10,000.00

10,000.00

ค่าอาหาร 3 มื้อ

16,800.00

16,800.00

ค่าซักรีด

1,300.00

1,300.00

ค่าแรกเข้า

2,000.00

-

รวมเป็นเงิน

30,100.00

28,100.00

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานหอพัก  โทรศัพท์ 053 – 241039 ต่อ 218  

8. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  พร้อมรับตารางเรียน  

วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม  2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

วันเสาร์ที่ 13  พฤษภาคม  2560
ระดับปฐมวัย   เวลา 09.00 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

9. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่  15 พฤษภาคม 2560  (เรียนเต็มวันทุกระดับชั้น และสวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ)

10. การเรียนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน 
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:13โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 21:19 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 
วันนี้ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

 1. ให้มารายงานตัววันที่ 12 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 8.00-14.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงินรับ เว้นวันหยุดราชการ และหากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดค่าธรรมเนียมอยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อข้างบน)
 2. ทางโรงเรียนขอให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ มารายงานตัวเข้าเรียนแทนนักเรียน (ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถมารายงานตัวให้นักเรียนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียน ที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
 4. นักเรียนที่ยื่นเอกสารไม่ครบในวันสมัคร ให้เตรียมเอกสารที่คงค้าง มายื่นในวันรายงานตัวให้ครบถ้วน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 20:35 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
วันนี้ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดาราวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล
 2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1
 3. ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 4. ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 1
และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมกับชำระเงิน (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ อยู่ในประกาศรายชื่อของแต่ละชั้น) ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 14.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงินรับ เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ของดการจัดงานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 ต.ค. 2559 01:17โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 07:37 ]


ตามที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยกำหนดจัดงานประจำปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นั้น

ในการนี้โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแจ้งงดการจัดงานประจำปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ตามวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

1-10 of 16