ประกาศ !


รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 เม.ย. 2560 20:40โดยGreecha Katpratoom


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หากไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อ ห้องทะเบียน วันที่ 5-6, 9, 13, 15 พ.ค. 60)

 1. เตรียมอนุบาล
 2. อนุบาลปีที่ 1
 3. อนุบาลปีที่ 2
 4. อนุบาลปีที่ 3
 5. ประถมศึกษาปีที่ 1
 6. ประถมศึกษาปีที่ 2
 7. ประถมศึกษาปีที่ 3
 8. ประถมศึกษาปีที่ 4
 9. ประถมศึกษาปีที่ 5
 10. ประถมศึกษาปีที่ 6
 11. มัธยมศึกษาปีที่ 1
 12. มัธยมศึกษาปีที่ 2
 13. มัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. มัธยมศึกษาปีที่ 4
 15. มัธยมศึกษาปีที่ 5
 16. มัธยมศึกษาปีที่ 6
หมายเหตุ  ถ้าค้างค่าเทอม จะไม่มีรายชื่อ จะต้องชำระยอดที่ค้างก่อน หรือต้องไปติดต่อที่ห้องบัญชี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาต่างๆ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-241039,053-244654,053-248069
 1. ฝ่ายทะเบียน ต่อ 207
 2. ฝ่ายบัญชี ต่อ 201
 3. ฝ่ายการเงินรับ ต่อ 205

รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ม.1-3

โพสต์16 มี.ค. 2560 17:58โดยGreecha Katpratoom

รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 


ทำการเรียนในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 19:56โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 18:04 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยขอแจ้งกิจกรรมและกำหนดการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559  ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนที่ห้องเรียน วันที่ 17 มีนาคม  2560   เวลา 08.00 – 11.00 น.
2. โรงเรียนดาราวิทยาลัยปิดทำการ  วันที่ 20 มีนาคม – 24 มีนาคม 2560  (งดกิจกรรมทุกประเภท)
3. การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ผู้ปกครองสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ (ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์) สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนโปรแกรม NP และ S-MAP กรุณาชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมการเรียนปกติตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

วันที่

ชั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

ชำระเงินสด

ชำระผ่านบัตรเครดิต

27 - 29 มี.ค.60

 เตรียมอนุบาล

25,325.00

25,739.00

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1

18,666.75

18,971.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 1 NP

28,666.75

29,134.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 2 NP

27,166.75

27,610.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3

17,166.75

17,447.75

27 - 29 มี.ค.60

 อนุบาล 3 NP

27,166.75

27,610.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1

18,191.75

18,488.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 1 NP

28,191.75

28,651.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 2 NP

26,691.75

27,127.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3

16,691.75

16,964.75

30-31 มี.ค.,3-4 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 3 NP

26,691.75

27,127.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4

14,241.75

14,474.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 4 NP, S-MAP

24,241.75

24,637.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5

12,741.75

12,949.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 5 NP, S-MAP

22,741.75

23,112.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6

12,841.75

13,051.75

5, 7, 17 - 18 เม.ย.60

 ประถมศึกษาปีที่ 6 NP, S-MAP

22,841.75

23,214.75

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

16,351.25

16,617.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 NP, S-MAP

26,351.25

26,781.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

13,051.25

13,264.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 NP, S-MAP

23,051.25

23,428.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

12,751.25

12,959.25

19 - 21, 24 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 NP, S-MAP

22,751.25

23,123.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

15,676.25

15,932.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 NP

25,676.25

26,095.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

12,476.25

12,680.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 NP

22,476.25

22,843.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่

13,876.25

14,103.25

25 - 28 เม.ย.60

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 NP

23,876.25

24,266.25


* ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ที่ ฝ่ายการเงินรับ โดย เงินสด / บัตรVisa / บัตร Master card ทุกธนาคาร (กรณีผู้ปกครองชำระด้วยบัตร Visa บัตร Master card ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรตามอัตราที่แจ้ง) และผู้ปกครองสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย         ทุกสาขาทั่วประเทศ (ขอแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงินรับ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชด์ของโรงเรียน www.dara.ac.th)   และชำระได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

4. การแจ้งชั้นเรียน
ผู้ปกครองตรวจรายชื่อนักเรียน และชั้นเรียนได้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะติดประกาศรายชื่อนักเรียนบริเวณหน้าหอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย และเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.dara.ac.th) (หากผู้ปกครองมียอดค้างชำระค่าเล่าเรียนจะไม่มีรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 ขอความกรุณาผู้ปกครองติดต่อชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน ทางฝ่ายทะเบียนจึงจะจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้)

5. การขายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ชุดว่ายน้ำ ชุดพื้นเมืองรองเท้าพื้นเมือง รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน และ กระเป๋านักเรียน
ผู้ปกครองสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียน และอื่นๆ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ร้านค้าโรงเรียน (ขอความกรุณาผู้ปกครองนำนักเรียนมาวัดขนาดเสื้อผ้าด้วย)

6. การจำหน่ายหนังสือแบบเรียน
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่มาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผู้ปกครองสามารถชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ตามวันและเวลาที่ผู้ปกครองมาชำระค่าธรรมเนียมการเรียน หรือสามารถชำระได้ทุกวันทำการ และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา2560 ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนใหม่ที่มอบตัวแล้ว และนักเรียนที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถติดต่อชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ  และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้  เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียนที่ครูประจำชั้นตามห้องของนักเรียน ปีการศึกษา 2560  ในวันประชุมผู้ปกครองตามระดับชั้นเรียน เช่นกัน

ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระตามระดับชั้น ดังนี้

ชั้น

แผนการเรียน
เฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน(บาท) 

นร.ทั่วไป 

นร.NP

 เตรียมอนุบาล

 

500.00

500.00

 อนุบาลปีที่ 1

 

1,270.00

1,270.00

 อนุบาลปีที่ 2

 

1,282.00

1,282.00

 อนุบาลปีที่ 3

 

1,282.00

1,282.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

1,189.00

859.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

1,327.00

887.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

1,555.00

1,125.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

1,393.00

1,228.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

1,231.00

1,066.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

1,296.00

1,131.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1,657.00

1,568.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1,644.00

1,555.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1,006.00

917.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

1,579.00

1,579.00

อังกฤษ-คณิต

1,583.00

1,193.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,893.00

1,893.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,193.00

1,193.00

อังกฤษ-จีน

1,521.00

1,521.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,693.00

1,693.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,193.00

1,193.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

1,619.00

1,619.00

อังกฤษ-คณิต

1,807.00

1,417.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

2,506.00

2,506.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,416.00

1,416.00

อังกฤษ-จีน

1,711.00

1,711.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,666.00

1,666.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,416.00

1,416.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

970.00

970.00

อังกฤษ-คณิต

1,444.00

1,046.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-จีน

1,349.00

1,349.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,054.00

1,054.00

 

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,054.00

1,054.00

หมายเหตุ :  ในส่วนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน NP ใช้ของสำนักพิมพ์อื่น

7.  หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับนักเรียนชาย – หญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ค่าหอพัก

10,000.00

10,000.00

ค่าอาหาร 3 มื้อ

16,800.00

16,800.00

ค่าซักรีด

1,300.00

1,300.00

ค่าแรกเข้า

2,000.00

-

รวมเป็นเงิน

30,100.00

28,100.00

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานหอพัก  โทรศัพท์ 053 – 241039 ต่อ 218  

8. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  พร้อมรับตารางเรียน  

วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม  2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

วันเสาร์ที่ 13  พฤษภาคม  2560
ระดับปฐมวัย   เวลา 09.00 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

9. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่  15 พฤษภาคม 2560  (เรียนเต็มวันทุกระดับชั้น และสวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ)

10. การเรียนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน 
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 27 – 31 มีนาคม , 3 – 5, 7 , 17 – 21 และ  24 – 28 เมษายน 2560 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, วันที่ 6, 10 – 14 เมษายน 2560)  รวมเป็นเวลา 19 วัน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 15.00  น.

นักเรียนแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แต่งกายชุดนักเรียน  และทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:13โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 21:19 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 
วันนี้ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้

 1. ให้มารายงานตัววันที่ 12 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 8.00-14.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงินรับ เว้นวันหยุดราชการ และหากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดค่าธรรมเนียมอยู่ในเอกสารประกาศรายชื่อข้างบน)
 2. ทางโรงเรียนขอให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ มารายงานตัวเข้าเรียนแทนนักเรียน (ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถมารายงานตัวให้นักเรียนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หลังจากรายงานตัวเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเรียนต่อ หรือขอสละสิทธิ์ ผู้ปกครองยินดีที่จะมอบเงินค่าเล่าเรียน ที่ชำระไปแล้วทั้งหมดให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
 4. นักเรียนที่ยื่นเอกสารไม่ครบในวันสมัคร ให้เตรียมเอกสารที่คงค้าง มายื่นในวันรายงานตัวให้ครบถ้วน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ย. 2559 19:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 20:35 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
วันนี้ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดาราวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล
 2. ชั้นอนุบาลปีที่ 1
 3. ชั้นอนุบาลปีที่ 2
 4. ชั้นอนุบาลปีที่ 3
 5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 1
และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมกับชำระเงิน (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ อยู่ในประกาศรายชื่อของแต่ละชั้น) ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 14.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงินรับ เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

ของดการจัดงานประจำปีโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 ต.ค. 2559 01:17โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 07:37 ]


ตามที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยกำหนดจัดงานประจำปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 นั้น

ในการนี้โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแจ้งงดการจัดงานประจำปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
ตามวันดังกล่าวข้างต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559

โพสต์10 ต.ค. 2559 21:21โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2559 19:11 ]


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน "ดาราวิทยาลัย พัฒนาเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 5.00 น. เริ่มวิ่งเวลา 6.00 น.
จาก หน้าอาคาร เฮเลน เอฟ  แมคคลัวร์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  ค่าสมัคร  220 บาท

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทนักเรียนและเยาวชน    ชาย  หญิง    รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  15 ปี  และ 18 ปี
2. ประเภทประชาชนและบุคคลทั่วไป  
        หญิง  รุ่นอายุ 19–29 ปี  30–39 ปี  40–49 ปี  และ50 ปีขึ้นไป  
ชาย   รุ่นอายุ 19-29 ปี  30-39 ปี   40-49 ปี  50-59 ปี  60-64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป

รางวัลการแข่งขัน
ประเภทนักเรียนและเยาวชน  ประเภทประชาชนและบุคคลทั่วไป
อันดับที่  1   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล    1,000  บาท
อันดับที่  2   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล      600  บาท
อันดับที่  3   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล      300  บาท
อันดับที่  4   ถ้วยรางวัล
อันดับที่  5   ถ้วยรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย  1,100  ท่านแรก รับเหรียญที่ระลึก
มีการจับรางวัลหางบัตร ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม และซื้อใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โทรศัพท์ (053) 241039, 244654, 300129 ต่อ 222 และห้องทำการสมาคมฯ (053) 241281เรื่องแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 ก.ย. 2559 18:14โดยGreecha Katpratoom


เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ผู้ปคครองทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลายเรื่อง ซึ่งสามารถดูได้โดยการคลิกรายการดังต่อไปนี้ 
 1. แสดงเอกสาร
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:05โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2560 19:20 ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 


ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร ที่ต้องการได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
 1. ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาลปีที่ 1 - 3, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ประกาศผล)
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประกาศผล)
 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประกาศผล)
 4. ทุกระดับชั้น (ไม่กำหนดระยะเวลาหยุดรับสมัคร ประเมินและสัมภาษณ์หรือสอบคัดเลือก และประกาศ จะแจ้งและนัดหมายภายหลัง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักเรียน 053-241039,053-244654,053248069 ต่อ 207

มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika) โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์22 มิ.ย. 2559 05:16โดยGreecha Katpratoom


มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika) โรงเรียนดาราวิทยาลัย

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทางโรงเรียนจึงได้มีมาตรการในการป้องกันโรค ดังนี้
 1. สำรวจนักเรียนที่ป่วยในโรงเรียน
 2. แจกเอกสารให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาให้กับครูเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน และติดประกาศให้ความรู้ตามป้ายนิเทศภายในโรงเรียน
 3. ดำเนินการสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในโรงเรียน
 4. เทศบาลเข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงบนอาคารเรียน และทั่วบริเวณโรงเรียน

1-10 of 12