รับสมัครบุคลากร

การรับสมัครบุคลากร

โรงเรียนดาราวิทยาลัยรับสมัครครู และบุคลากรทุกวัน ตามวันและเวลาราชการ หรือสามารถส่งเอกสารและใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์มาได้ที่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000

สำหรับครูชาวไทย จะต้องแนบเอกสารมีดังนี้

 1. ใบสมัครครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย (สามารถมารับที่ฝ่ายบุคลากรของโรงเรียน หรือ Download)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบประกาศนียบัตร , ใบปริญญา , ผลการเรียน
 5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใ


Job application

Dara Academy welcomes applications for teachers and personnel. You may apply in person during official working hours (8.00 am. – 3.00 pm.) or you may send your application form and required documents to the following address:

Dara Academy 
196 Kaew-nawarat rd. T.Wat Kate 
A. Maung Chiangmai 50000

For Thai applicants, these documents are required:
1. A copy of ID card
2. A copy of House Registration 
3. A copy of Certification
4. one 1” or 2” photo 
5. Application form (available at Personnel Dept. Or Download (word) *** ยัง download ไม่ได้ขณะนี้

For Foreign applicants, these documents are required.
1. Passport (If sending though the mail, please include a copy of the 1st page. Do not send original passport).
2. A copy of Certification
3. one 1” or 2” photo
4. Application form (available at Personnel Dept. Or Download (word) *** ยัง download ไม่ได้ขณะนี้


รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์9 ต.ค. 2558 21:56โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2558 23:04 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน
 
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
จำนวน : 1 อัตรา  
วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี
รายละเอียด : สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา โดยสอนหลักไวยากรณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน Grammar Conversation Reading Writing มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ใฝ่รู้ รักการสอน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี มีทักษะในการประสานงานดี
 5. ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
 วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายงานบุคลากร อาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 
ติดต่อโรงเรียน : ฝ่ายงานบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย โทร.053-244654 ต่อ 210

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง

โพสต์7 พ.ค. 2558 01:36โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2559 18:10 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานที่่ต้องเตรียมมาประกอบใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาผลการเรียน
ให้มาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายงานบุคคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1-2 of 2