ตารางสอบประเมินผล ปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-6 ปีการศึกษา 2562

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:15โดยGreecha Katpratoom
ตารางสอบประเมินผล ปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B.1%20-%20%E0%B8%A1.6%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202562.pdf?attredirects=0&d=1