ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 4 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:44โดยGreecha Katpratoom
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52561%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B.1-%E0%B8%A1.6.pdf?attredirects=0&d=1
ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 4 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6