ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


ตารางสอบประเมินผล ปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-6 ปีการศึกษา 2562

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:15โดยGreecha Katpratoom

ตารางสอบประเมินผล ปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B.1%20-%20%E0%B8%A1.6%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202562.pdf?attredirects=0&d=1

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 3/ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:58โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2562 23:36 ]

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 3/ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B.1%20-%20%E0%B8%A1.6%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202562.pdf?attredirects=0&d=1


ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 4 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:44โดยGreecha Katpratoom

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52561%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B.1-%E0%B8%A1.6.pdf?attredirects=0&d=1
ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 4 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 3 และระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

โพสต์26 พ.ย. 2561 17:16โดยGreecha Katpratoom

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561.pdf?attredirects=0&d=1
ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 3 และระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

โพสต์13 ก.ย. 2561 22:14โดยGreecha Katpratoom

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561.pdf?attredirects=0&d=1
ตารางการสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ม.6

ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 1 ป.1-6 และระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.1-6

โพสต์25 ก.ค. 2561 19:23โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 19:26 ]

ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 1 ป.1-6 และระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.1-6

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/prakas-sahrab-nakreiyn/tarangsxbprameinphlkhrangthi1p1-6laearahwangphakhreiynthi1pikarsuksa2561m1-6/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B1-%E0%B8%A16.pdf?attredirects=0&d=1

ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6

โพสต์21 ก.ย. 2560 19:39โดยGreecha Katpratoom


ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้

ชั้น (คลิ๊กเพื่อดูตาราง)

1-10 of 21