ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 3 ป.1-6 และระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ม.1-6

โพสต์7 ธ.ค. 2560 22:37โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 22:37 ]

ตารางสอบประเมินผลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6

โพสต์21 ก.ย. 2560 19:39โดยGreecha Katpratoom


ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้

ชั้น (คลิ๊กเพื่อดูตาราง)

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.1-ม.6

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:58โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 23:32 ]


ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้

เรื่องแจ้งให้ทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 ก.ย. 2559 18:12โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2559 18:14 ]


เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งให้ผู้ปคครองทราบก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลายเรื่อง ซึ่งสามารถดูได้โดยการคลิกรายการดังต่อไปนี้ 
  1. แสดงเอกสาร
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 ป.1-6 และปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ม.1-6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 23:42โดยGreecha Katpratoom


ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 2 ป.1-6 และ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ม.1-6 ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการเข้าใช้ Gmail เพื่อรับรายงานผลคะแนน

โพสต์28 ก.ค. 2559 22:06โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2559 22:08 ]


ขั้นตอนการเข้าใช้ Gmail เพื่อรับรายงานผลคะแนน

ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ป.1-6 และระหว่างภาคเรียนที่ 1 ม.1-6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์12 ก.ค. 2559 01:17โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 23:39 ]


ตารางสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญผู้ปกครองและครูเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 มิ.ย. 2559 20:51โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 20:54 ]


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ขอเชิญผู้ปกครองและครูทุกท่านร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 
และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 25  มิถุนายน  2559 
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. 
ประชุมเวลา 09.00 น.-11.30 น.
ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

1-10 of 13