ราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ก.พ. 2559 01:31โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 19:30 ]

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียน

ดังรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น

วัน – เวลา รับหนังสือแบบเรียน

ปฐมวัย

รับวันประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเรียนนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

รับวันประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเรียนนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 15.00 น.

-          ป.4 – 6    อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์

-          ม.1 – 3    อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารอนุสรณ์ 110 ปี ชั้น 1


                                           ราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น

แผนการเรียนเฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน (บาท)

นักเรียนทั่วไป

นักเรียน NP

เตรียมอนุบาล

 

                     500.00

 

อนุบาลปีที่ 1

 

                     732.00

                       732.00

อนุบาลปีที่ 2

 

                     891.00

                       891.00

อนุบาลปีที่ 3

 

                   1,009.00

                     1,009.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

                   1,868.00

                     1,698.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

                   1,478.00

                     1,208.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

                   1,884.00

                     1,564.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

                   1,709.00

                     1,834.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

                   1,478.00

                     1,603.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

                   1,610.00

                     1,735.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

                   1,608.00

                     1,839.00

สสวท.

                   1,694.00

                     1,925.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

                   2,034.00

                     2,260.00

สสวท.

                   2,155.00

                     2,381.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

                   1,585.00

                     1,806.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

                   2,064.00

                     2,064.00

อังกฤษ-คณิต

                   2,144.00

                     1,754.00

อังกฤษ (NP)

                   1,754.00

 

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   2,454.00

 

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,754.00

 

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   2,394.00

 

อังกฤษ-จีน

                   2,082.00

 

อังกฤษ-เกาหลี

                   2,144.00

 

เทคโนโลยีการอาหาร

                   1,754.00

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                   1,754.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

                   2,496.00

                     2,496.00

อังกฤษ-คณิต

                   2,146.00

                     1,756.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   2,846.00

                     2,846.00

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,756.00

                     1,756.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   2,076.00

                     2,076.00

อังกฤษ-จีน

                   2,051.00

                     2,051.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

                   1,756.00

                     1,756.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

                   1,414.00

                     1,414.00

อังกฤษ-คณิต

                   1,800.00

                     1,410.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-จีน

                   1,705.00

                     1,705.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

                   1,410.00

                     1,410.00

Comments