หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์6 พ.ค. 2558 02:21โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 19:30 ]

หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

รับนักเรียน
- ระดับ ป.4 - ม.3  รับ ทั้งชายและหญิง       จำนวนจำกัด 
- ระดับ ม.4 - ม. 6 รับเฉพาะนักเรียนหญิง 

ค่าใช้จ่าย
 รายการ  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2
 ค่าหอพัก  10,000 10,000 
 ค่าอาหาร 3 มื้อ  16,800 16,800 
 ค่าซักรีด  1,300 1,300 
 ค่าแรกเข้า  2,000
 รวมเป็นเงิน  30,100 28,100 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 053 244 654 หรือ 053 300 129
สำนักงานหอพัก เบอร์โทรศัพท์ 053 244 654 ต่อ 218 (ในเวลาราชการ ) หรือ 089 756 4944Comments