หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์6 พ.ค. 2558 02:21โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 21:31 ]

หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

รับนักเรียนชาย - หญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
 ค่าหอพัก 10,00010,000 
 ค่าอาหาร 3 มื้อ 16,80016,800 
 ค่าซักรีด 1,3001,300 
 ค่าแรกเข้า 2,000
 รวมเป็นเงิน 30,10028,100 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 053 241 039 
สำนักงานหอพัก เบอร์โทรศัพท์ 053 241 039 ต่อ 218 (ในเวลาราชการ ) 08-1386-2240 / 08-8258-5968 ( ติดต่อได้ทุกเวลา )


Comments