ปักหมุด

ข่าวสาร ปักหมุดทั้งหมด :

สติกเกอร์ไลน์ของโรงเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2559 19:26โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 19:30 ]

เชิญชวนซื้อสติกเกอร์ไลน์ของโรงเรียนเก็บในเครื่องกัน คลิกที่รูปเลย

https://store.line.me/stickershop/product/1324600/th

https://store.line.me/stickershop/product/1315179/th

https://store.line.me/stickershop/product/1306858/th

https://store.line.me/stickershop/product/1331391/th

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ต.ค. 2559 19:04โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2560 20:06 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560 Downloadเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มิ.ย. 2559 22:56โดยGreecha Katpratoom

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระ

โพสต์25 ก.พ. 2559 01:31โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2560 20:49 ]

ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน หรือผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถรับใบชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่ฝ่ายการเงิน หรือ พิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ที่เว็บไซต์โรงเรียน (หากชำระผ่านธนาคารให้นำใบแจ้งการชำระเงินติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ฝ่ายการเงินรับ หลังจากชำระเงินที่ธนาคาร 5 วันทำการ)
  2. เมื่อชำระแล้วให้นำใบเสร็จมารับหนังสือในวันประชุมผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม  2560
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

วันเสาร์ที่ 13  พฤษภาคม  2560
ระดับปฐมวัย   เวลา 09.00 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมดารารัศมี อาคารดารารัศมี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เวลา 08.30 – 12.00 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  เวลา 13.00 – 15.30 น.  
พบผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้น ที่ห้องประชุมแมคกิลวารี 
อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-241039 ต่อ 205
ราคาหนังสือแบบเรียน (รัฐไม่อุดหนุน) ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ปกครองต้องชำระตามระดับชั้น ดังนี้

ชั้น

แผนการเรียน
เฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน(บาท) 

นร.ทั่วไป 

นร.NP

 เตรียมอนุบาล

 

500.00

500.00

 อนุบาลปีที่ 1

 

1,270.00

1,270.00

 อนุบาลปีที่ 2

 

1,282.00

1,282.00

 อนุบาลปีที่ 3

 

1,282.00

1,282.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

1,189.00

859.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

1,327.00

887.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

1,555.00

1,125.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

1,393.00

1,228.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

1,231.00

1,066.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

1,296.00

1,131.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

1,657.00

1,568.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

1,644.00

1,555.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1,006.00

917.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

1,579.00

1,579.00

อังกฤษ-คณิต

1,583.00

1,193.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,893.00

1,893.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,193.00

1,193.00

อังกฤษ-จีน

1,521.00

1,521.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,693.00

1,693.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,193.00

1,193.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

1,619.00

1,619.00

อังกฤษ-คณิต

1,807.00

1,417.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

2,506.00

2,506.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,416.00

1,416.00

อังกฤษ-จีน

1,711.00

1,711.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,666.00

1,666.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,416.00

1,416.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

970.00

970.00

อังกฤษ-คณิต

1,444.00

1,046.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-เยอรมัน

1,054.00

1,054.00

อังกฤษ-จีน

1,349.00

1,349.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

1,054.00

1,054.00

 

อังกฤษ-เทคโนโลยี

1,054.00

1,054.00

หมายเหตุ :  ในส่วนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน NP ใช้ของสำนักพิมพ์อื่น

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ต.ค. 2558 00:08โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2559 02:06 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2559 Download
วิธีการชำระเงิน

ค่าเล่าเรียนกับโปรแกรมพิเศษ ที่ต้องจ่ายเพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติ
  1. Native Speaker Program (NP) จ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อภาคเรียน
  2. Science Mathematic Ability Program (S-MAP) จ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อภาคเรียน
  3. Pop Arts Studio (PAS) จ่ายเพิ่ม 6,000 บาทต่อปีการศึกษา

ตารางบัญชีเงินเดือนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โพสต์25 มิ.ย. 2558 19:16โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 18:38 ]

ตารางบัญชีเงินเดือนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

โพสต์10 มิ.ย. 2558 18:51โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 23:59 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน "โรงเรียนห่วงใย" School's Smile กับบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มแก่ นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยจะเริ่มคุ้มครอง วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 1 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์9 มิ.ย. 2558 01:43โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2558 01:47 ]

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
         Download


ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์6 พ.ค. 2558 19:46โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2558 02:50 ]


ปฏิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 

สามารถดาวน์โหลด (Download) ได้แล้ว คลิ๊กได้เลย

นอกจากนี้สามารถนำเข้าปฏิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย สู่ปฏิทินของท่านได้ด้วย

DaraCalendar


     (ID ปฏิทิน: dara@web1.dara.ac.th)

หากท่านใช้ Google Calendar  ให้กด   ตรงปฏิทินด้านบน แล้วทำตามขั้นตอน

หากท่านใช้ Calendar อื่นๆ อาจใช้ 
 ก็ได้ ให้คลิ๊ก  แล้ว Download ไปเพื่อ import เข้าปฏิทินของท่านได้เลย


หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์6 พ.ค. 2558 02:21โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2559 21:31 ]


หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

รับนักเรียนชาย - หญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
 ค่าหอพัก 10,00010,000 
 ค่าอาหาร 3 มื้อ 16,80016,800 
 ค่าซักรีด 1,3001,300 
 ค่าแรกเข้า 2,000
 รวมเป็นเงิน 30,10028,100 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 053 241 039 
สำนักงานหอพัก เบอร์โทรศัพท์ 053 241 039 ต่อ 218 (ในเวลาราชการ ) 08-1386-2240 / 08-8258-5968 ( ติดต่อได้ทุกเวลา )


1-10 of 12