ปักหมุด

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 พ.ย. 2561 21:50โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:07 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ก.ย. 2560 23:53โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 23:59 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2561 Download
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
สติกเกอร์ไลน์ของโรงเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2559 19:26โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 19:30 ]

เชิญชวนซื้อสติกเกอร์ไลน์ของโรงเรียนเก็บในเครื่องกัน คลิกที่รูปเลย

https://store.line.me/stickershop/product/1324600/th

https://store.line.me/stickershop/product/1315179/th

https://store.line.me/stickershop/product/1306858/th

https://store.line.me/stickershop/product/1331391/th

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ต.ค. 2559 19:04โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2560 20:06 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560 Downloadเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 มิ.ย. 2559 22:56โดยGreecha Katpratoom

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ก.พ. 2559 01:31โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2561 19:30 ]

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าหนังสือแบบเรียนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการเงินรับ และขอความกรุณาผู้ปกครองเก็บใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือแบบเรียนไว้ เพื่อนำไปรับหนังสือแบบเรียน

ดังรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น

วัน – เวลา รับหนังสือแบบเรียน

ปฐมวัย

รับวันประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเรียนนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

รับวันประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องเรียนนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 – 15.00 น.

-          ป.4 – 6    อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์

-          ม.1 – 3    อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 

ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารอนุสรณ์ 110 ปี ชั้น 1


                                           ราคาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น

แผนการเรียนเฉพาะม.ปลาย

จำนวนเงิน (บาท)

นักเรียนทั่วไป

นักเรียน NP

เตรียมอนุบาล

 

                     500.00

 

อนุบาลปีที่ 1

 

                     732.00

                       732.00

อนุบาลปีที่ 2

 

                     891.00

                       891.00

อนุบาลปีที่ 3

 

                   1,009.00

                     1,009.00

 ประถมศึกษาปีที่ 1

 

                   1,868.00

                     1,698.00

 ประถมศึกษาปีที่ 2

 

                   1,478.00

                     1,208.00

 ประถมศึกษาปีที่ 3

 

                   1,884.00

                     1,564.00

 ประถมศึกษาปีที่ 4

 

                   1,709.00

                     1,834.00

 ประถมศึกษาปีที่ 5

 

                   1,478.00

                     1,603.00

 ประถมศึกษาปีที่ 6

 

                   1,610.00

                     1,735.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

                   1,608.00

                     1,839.00

สสวท.

                   1,694.00

                     1,925.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

                   2,034.00

                     2,260.00

สสวท.

                   2,155.00

                     2,381.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

                   1,585.00

                     1,806.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต

                   2,064.00

                     2,064.00

อังกฤษ-คณิต

                   2,144.00

                     1,754.00

อังกฤษ (NP)

                   1,754.00

 

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   2,454.00

 

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,754.00

 

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   2,394.00

 

อังกฤษ-จีน

                   2,082.00

 

อังกฤษ-เกาหลี

                   2,144.00

 

เทคโนโลยีการอาหาร

                   1,754.00

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

                   1,754.00

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

วิทย์-คณิต

                   2,496.00

                     2,496.00

อังกฤษ-คณิต

                   2,146.00

                     1,756.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   2,846.00

                     2,846.00

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,756.00

                     1,756.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   2,076.00

                     2,076.00

อังกฤษ-จีน

                   2,051.00

                     2,051.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

                   1,756.00

                     1,756.00

 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์-คณิต

                   1,414.00

                     1,414.00

อังกฤษ-คณิต

                   1,800.00

                     1,410.00

อังกฤษ-ฝรั่งเศส

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-เยอรมัน

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-ญี่ปุ่น

                   1,410.00

                     1,410.00

อังกฤษ-จีน

                   1,705.00

                     1,705.00

อังกฤษ-เทคโนโลยี

                   1,410.00

                     1,410.00

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 ต.ค. 2558 00:08โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2559 02:06 ]

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2559 Download
วิธีการชำระเงิน

ค่าเล่าเรียนกับโปรแกรมพิเศษ ที่ต้องจ่ายเพิ่มจากค่าเล่าเรียนปกติ
  1. Native Speaker Program (NP) จ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อภาคเรียน
  2. Science Mathematic Ability Program (S-MAP) จ่ายเพิ่ม 10,000 บาทต่อภาคเรียน
  3. Pop Arts Studio (PAS) จ่ายเพิ่ม 6,000 บาทต่อปีการศึกษา

ตารางบัญชีเงินเดือนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โพสต์25 มิ.ย. 2558 19:16โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2559 18:38 ]

ตารางบัญชีเงินเดือนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

โพสต์10 มิ.ย. 2558 18:51โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:10 ]


โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน กับบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มแก่ นักเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยจะเริ่มคุ้มครอง วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 12:00 น. ถึง 1 เมษายน 2562 เวลา 16:30 น. ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร1-10 of 15