เยี่ยมเยียน และ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

โพสต์30 ก.ย. 2561 18:01โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 17:15 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   19  กันยายน  2561   อาจารย์  สุรศักดิ์         ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย     พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมเยียน และ   มอบเงินสนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี      จังหวัดลำปาง     ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา    จำนวน   240,000   บาท  โดยมี อาจารย์วันเพ็ญ    นำทาน     ผู้อำนวยการโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  เป็นผู้รับมอบ#ข่าว2561

Comments