ย่างก้าวสู่ปีที่ 49 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รายวัน

โพสต์6 ส.ค. 2561 00:43โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 16:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2561   โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา และ อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสย่างก้าวสู่ปีที่  49  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน  ภายใต้แนวคิด "49  ปี  สู่สังคม  สื่อไร้พรมแดน"  โดยมี คุณอุบลนัดดา   สุภาวรรณ   กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน   เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้    ณ   สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์#ข่าว2561

Comments