อธิษฐานขอการทรงนำเปิดใช้ห้องให้คำปรึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2560 00:05โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 18   พฤษภาคม   2560   ฝ่ายแนะแนวโรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดทำห้องให้คำปรึกษา    เพื่อให้นักเรียนและผู้มาขอรับบริการมีห้องที่เป็นสัดส่วน   เป็นส่วนตัวในการมาขอรับคำปรึกษา  จัดให้มีพิธีอธิษฐานขอการทรงนำเปิดใช้ห้องให้คำปรึกษา โดย ศาสนาจารย์กิมราญ        จาริเพ็ญ  อนุศาสก  เป็นผู้อธิษฐานขอการทรงนำ  และ คณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย  ดร.ชวนพิศ        เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ -  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร  และครูฝ่ายแนะแนวเข้าร่วมพิธี   ณ  ห้องแนะแนว  อาคารอนุสรณ์ 110 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย #ข่าว2560

Comments