Xiamen Joint Education Group Co.,Ltd Visit to Dara Academy

โพสต์10 มิ.ย. 2562 00:39โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 00:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2562  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Xiamen Joint Education Group Co.,Ltd  ประเทศสาธารณประชาชนจีน  โดยการนำของ  คุณนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โอกาสที่มาเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการศึกษา  โดยมี  อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กล่าวต้อนรับ    อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และบริการการศึกษา   กล่าวแนะนำโรงเรียน   โอกาสนี้  อาจารย์พริ้มเพรา   ไชยกัณทา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สัมพันธ์ชุมชน และบุคลากร   เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่ คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดย ครูศาสนาสิรินทร   ทองเณร   อนุศาสก    ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล็อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2562
Comments