อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Lesson Study ผ่าน PLC”

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:09โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 17:51 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพชั้นเรียนด้วยกระบวนการ Lesson Study ผ่าน PLC”  ในวันเสาร์ที่  26  ตุลาคม  2562  โดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีวิทยากรคือ รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ  และ  รศ.ดร.สิริพันธุ์   สุวรรณมรรคา  ณ  ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  
#ข่าว2562

Comments