วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2560 22:19โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 23:26 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]

เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2560  อาจารย์พรสวรรค์     เอี่ยมบุญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา  พร้อม  อาจารย์ไพโรจน์  ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   นำของรางวัลจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ไปมอบให้นางมลสุดา      ชำนิประศาสน์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ในงาน”วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” เพื่อใช้เป็นของรางวัลในงานออกร้านมัจฉากาชาด งานกิจกรรมหารายได้ประจำปีของเหล่ากาชาด ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561  ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1#ข่าว2560

Comments