ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์23 พ.ค. 2562 01:34โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 16:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มานิเทศ กำกับติดตามเพื่อการพัฒนาการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ   ณ  ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย  #ข่าว2562

Comments