ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โพสต์21 พ.ย. 2560 01:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 17:06 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่    21  พฤศจิกายน   2560    ผป.ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับผป.ดร.ประเวศน์       คิดอ่าน  ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์  และ ศูนย์ประสานงานอาเซียน  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จำนวน  8 ท่าน   ที่มาศึกษาดูงานพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์   และเสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


Comments