ต้อนรับคณะผู้นำคริสตจักรองค์กรแบ๊บติสต์ รัฐมานีปัว ประเทศอินเดีย

โพสต์14 พ.ค. 2561 23:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 02:03 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่      9 พฤษภาคม  2561  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  ดร.ชวนพิศ        เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ต้อนรับคณะผู้นำคริสตจักรองค์กรแบ๊บติสต์    รัฐมานีปัว   ประเทศอินเดีย  และคณะจากคริสตจักรภาคที่ 1 ที่มาเยี่ยมเยียน    และศึกษาดูงานพันธกิจฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมโซเฟีย    บรัดเล่ย์     แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2561

Comments