ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:48โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 16:47 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่    28    พฤศจิกายน    2561  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   นำโดย ศาสนาจารย์สยาม    ม่วงศักดิ์    ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา      ผู้ปกครอง ดร.สิริลักษณ์      เฟื่องกาญจน์               ดร.รัศมี        แดงสุวรรณ  ผู้ปกครองชนะ     ศรีเพ็ญ    ที่มานิเทศ   เยี่ยมเยียน  และศึกษาสถานการณ์ของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ณ  ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการ   โรงเรียนดาราวิทยาลัย
#ข่าว2561


Comments