ตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

โพสต์26 พ.ย. 2562 18:55โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2562 17:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562  อาจารย์สุรศักดิ์  ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการ  และคณะครู  ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อรับการตรวจมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  #ข่าว2562


Comments