ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศครบทุกชั้นเรียน

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:58โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2562 20:02 ]
    เมื่อวันอังคารที่  2  เมษายน  2562   โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศครบทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยฟอกอากาศในบริเวณห้องเรียนให้มีความสะอาด ทำให้นักเรียนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น


#ข่าว2561Comments