ถอยหลังสู่ธรรมคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 22:46โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2562 22:54 ]
    เมื่อวันจันทร์ที่  13  พฤษภาคม  2562   ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562  ให้แก่ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ   บุณยเกียรติ   คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Grow  Serve & Love  และ คุณคาเรน  คล่องตรวจโรค  นิติโรจน์สกุล   เป็นผู้แบ่งปันคำพยานชีวิต  โอกาสนี้ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ วิทยากรทั้งสองท่าน   ณ   ห้องประชุมดารารัศมี   อาคารดารารัศมี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2562

Comments