ถอยหลังสู่ธรรมคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 พ.ค. 2561 23:37โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 01:54 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2561  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดถอยหลังสู่ธรรมคณะครู และนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี  ศาสนาจารย์ธงชัย  ประดับชนานุรักษ์  รองประธานกรรมการอำนวยสมาคมพระคริสตธรรมไทย   เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "140 ปี ดาราวิทยาลัยรวมใจขอบพระคุณพระเจ้า  "   โอกาสนี้     มีเพลงและคำพยานชีวิต จาก คุณโบ  สุรัตนาวี          สุวิพร     นักร้องวงไทรอัมพ์ส คิงดอม   ณ  ห้องดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561Comments