ถอยหลังสู่ธรรมคณะครูคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มิ.ย. 2561 01:20โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 17:52 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนดาราวิทยาลัย       จัดถอยหลังสู่ธรรมคณะครูคริสเตียน       ประจำปีการศึกษา  2561     ในวันเสาร์ที่      2   มิถุนายน     2561  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่  ในหัวข้อ   “  140 ปี ดาราวิทยาลัยรวมใจขอบคุณพระเจ้า”  ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า  โดย  ศาสนาจารย์ประสงค์       ทองเณร   ศิษยาภิบาลคริสตจักรศิริวัฒนา  และ  ทีมนักดนตรีโรงเรียนดาราวิทยาลัย

#ข่าว2561

 
Comments