สระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร

โพสต์11 เม.ย. 2562 01:30โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2562   คณะครู นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมสืบสานประเพณีล้านนา จัดกิจกรรมสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร  ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดย ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ  เป็นผู้กล่าวอวยพร  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3      ประถมศึกษาปีที่ 4-6      มัธยมศึกษาปีที่ 1-3     มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ร่วมเดินขบวนและดำหัวคณะผู้บริหาร    ณ  หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2561

Comments