สานสายใยพี่สู่น้อง

โพสต์19 ก.ย. 2562 19:09โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2562 18:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 17  กันยายน  2562  ฝ่ายวิชาการ  และกิจการนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้จัดกิจกรรม  “สานสายใยพี่สู่น้อง”  ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชมการแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พูดคุยกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ  และกิจกรรมสันทนาการ  ณ  ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2562

Comments